Sociálna pomoc

Pomoc pri zabezpečení stravy, ošatenia, hygieny a základného ošetrenia

Obyvatelia v bytovej núdzi, ohrození chudobou alebo so skúsenosťou s bezdomovectvom môžu potrebovať pomoc prostredníctvom poskytovania stravy, ošatenia, základného ošetrenia alebo sprístupnenia miesta na vykonanie osobnej hygieny. Tieto služby sa poskytujú ambulantnou formou.
Niektoré organizácie vydávajú stravu v teréne. Pri tejto službe sa zároveň priamo v uliciach mesta nadväzuje kontakt a rozhovor s ľuďmi v sociálnej núdzi.
Hlavné mesto v súčasnosti takéto služby neposkytuje, poskytujú ich však mimovládne organizácie, ktoré mesto podporuje. Ich zoznam s dôležitými informáciami nájdete nižšie.

Kontakt

V prípade, že by ste mali záujem o ďalšie informácie alebo by ste chceli tento zoznam doplniť, môžete sa obrátiť na Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova zo Sekcie sociálnych vecí.
ludiabezdomova@bratislava.sk
napísať