Sociálna pomoc

Rôzne formy finančnej pomoci

Obyvatelia a obyvateľky sa môžu ocitnúť v rôznych sociálnych situáciách, v ktorých je im možné poskytovať príspevky a dávky z rôznych inštitúcií. Ide o plnenia poskytované zo sociálneho poistenia, štátne sociálne dávky a sociálnu pomoc.

Kontakt

Ak by ste mali záujem o ďalšie informácie, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese.
sekciasocialnychveci@bratislava.sk
Napísať