Mesto by malo byť solidárne a prístupné pre všetkých. K tejto vízii sa snažíme priblížiť službami, ktoré ľuďom pomáhajú na verejne prístupných miestach, ako aj doma.
V tejto časti stránky nájdete viac informácií o podpornom nízkoprahovom priestore pre deti, mladých ľudí a rodiny. Taktiež sa tu zoznámite so spôsobom, ako si vybaviť domácu opatrovateľskú službu či na ktorých miestach sa dorozumiete, ak máte špecifické potreby.