Sociálne služby

Domáca opatrovateľská služba

Domáca opatrovateľská služba (DOS) je terénna sociálna služba poskytovaná v prirodzenom sociálnom prostredí občanov, ktorí sa pre svoje ťažké zdravotné postihnutie alebo zdravotný stav ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Ide o prípady, kedy sa občan z dôvodu zníženej sebestačnosti nie je schopný postarať sám o seba, a to ani za pomoci svojich blízkych. Poskytovanie služby sa určuje v hodinách, podľa stupňa odkázanosti občana stanoveného na základe jeho individuálnych potrieb.
Služba je poskytovaná podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a definovaná v § 41 príslušného zákona.

Kontakt

Pre detailnejšie informácie sa môžete obrátiť na koordinátora DOS z Oddelenia sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením Sekcie sociálnych vecí.
+421 903 985 977
zavolať
dos@bratislava.sk
napísať

Kontakty na poskytovateľov podľa mestských častí