Sociálne služby

Domáca opatrovateľská služba

Domáca opatrovateľská služba je terénna sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí alebo v prirodzenom sociálnom prostredí.
V súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a definovaná v § 41 príslušného zákona.

Kontakt

Pre detailnejšie informácie sa môžete obrátiť na Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením Sekcie sociálnych vecí.
+421 903 985 977
zavolať
dos@bratislava.sk
napísať