V priebehu života môžu nastať situácie, keď vy alebo vaši blízki potrebujete odbornú pomoc a podporu. Mesto Bratislava pre riešenie týchto situácií prevádzkuje zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, denný stacionár, ale aj dve centrá pre deti a rodiny, ktoré zabezpečujú predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, či pomáhajú prekonať dôsledky závislostí.