Sociálne zariadenia

RETEST centrum pre deti a rodiny s resocializačným programom

Predmetom činnosti centra pre deti a rodiny s resocializačným programom je aktivizovanie vnútorných schopností človeka na prekonanie psychických, fyzických a sociálnych dôsledkov drogových alebo iných závislostí - a zapojenie sa do bežného života (v zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).

Kontakt

Adresa: RETEST Ľadová 11 811 05 Bratislava
+421 2 52 442 601
zavolať
info@retest.sk
napísať