Triedený zber

Zber a odvoz vytriedeného odpadu z rodinných domov

V rodinných domoch je zavedený vrecový zber triedeného odpadu (papiera a plastov zbieraných s kovmi a kompozitnými obalmi). Sledujeme správnosť triedenia a čistoty triedeného odpadu, čistotu životného prostredia na bývalých zberných hniezdach aj mieru zapojenia domácností do vrecového zberu.
Realizovali sme tiež prieskum spokojnosti na vzorke 501 zapojených domácností. Až 76,8% z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie.
Z analýzy vzoriek odpadov sa nám potvrdilo, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11%, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38%.
Zavedením tohto systému pre rodinné domy celoplošne sa prispieva k zvyšovaniu úrovne vytriedenia v našom hlavnom meste.
Grafika - triedený zber z rodinných domov
  Až 76,8% z opýtaných domácností informovalo, že systém je pohodlnejší ako zberné hniezda a až 85,4% opýtaných je presvedčených, že ľudia takto triedia lepšie.
  Z analýzy vzoriek odpadov sa nám potvrdilo, že v rámci systému vrecového zberu je znečistenie vytriedeného plastu len 11%, kým pri systéme zberných hniezd bolo znečistenie až 38%.
  Zavedením tohto systému pre rodinné domy celoplošne by sa mala úroveň vytriedenia v našom hlavnom meste zvýšiť až o 20% viac odpadu na efektívnejšie využitie.
  Na podnet obyvateliek a obyvateľov sme zvýšili frekvenciu zvozu na 2x za mesiac.

Harmonogram zberu triedeného odpadu 2021 pre rodinné domy vo všetkých mestských častiach platný od 6.9.2021 do odvolania

Ako triediť?

Vrecový zber

Plasty_1.jpg
Plasty_2.jpg
Papier.jpg
  Používajte, prosím, len nami doručené vrecia. Počítame s 26 ks (120 l) modrých vriec na papier a 32 ks (120l) žltých vriec na plasty, kovové obaly a nápojové kartóny na kalendárny rok. V prípade, že vám vrecia chýbajú, kontaktujte zakazka@olo.sk
  Odpad správne vytrieďte a stlačte.
  V deň zberu majú bť vrecia zviazané a umiestnené na obvyklom odvoznom mieste zmesového odpadu - viditeľnom a prístupnom mieste pri komunikácii, v čase od 7:00.
  V deň zvozu budete môcť vykladať zaviazané vrecia aj vo vlastných žltých a modrých nádobách.
  Vrecia v nádobe musia byť uzatvorené, resp. zaviazané a odpad vo vreciach môže byť len ten, ktorý do nich patrí v zmysle VZN. Nádoba by mala byť v maximálnom objeme 240 l a farebne zhodná s farbou vreca.

Zber cez zberné hniezda – vonku prístupnými nádobami na sklo (kontajner, zvony)

Sklo_6270ddc30b_70.jpeg