Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Aktuálny stav:

Denný prírastok v Bratislave k 7.4.2021

48

Počet prípadov v Bratislave od začiatku pandémie

29 816

Počet prípadov na Slovensku od začiatku pandémie

368 470


Aktuality

 • Od 15. marca 2021 vstupuje do platnosti povinnosť nosiť respirátory FFP2 v interiéroch (okrem domácností). Všetky aktuálne opatrenia nájdete TU.
 • Od 3. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.marca 2021. Viac informácií nájdete TU.
 • S účinnosťou od 1. 10. 2020 platí na Slovensku NÚDZOVÝ STAV.
 • Zákaz vychádzania je predĺžený do 7. 2. 2021. Viac informácií o obmedzeniach nájdete TU.
 • Aktuálne platné hygienické opatrenia nájdete TU.

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. Máme za sebou prvú fázu pandémie a momentálne sa nachádzame v druhej. Chceme ubezpečiť všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky, že ako mesto v spolupráci s mestskými časťami aj samosprávnym krajom robíme všetko pre to, aby mala druhá vlna pandémie čo najmenší negatívny dopad na kvalitu života v Bratislave. Aj naďalej musíme byť zodpovední, disciplinovaní a súdržní voči sebe a svojmu okoliu.

V Bratislave platia v prvom rade nariadenia, ktoré vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Tieto nariadenia môžu byť prísnejšie, ako celoštátne - vydané hlavným hygienikom SR - v závislosti od aktuálneho epidemiologického stavu na COVID semafore. Na celom Slovensku (aj v Bratislave) však stále platí povinnosť nosenia rúšok v interiéroch a MHD, povinná dezinfekcia rúk pri vstupoch do uzavretých priestorov a ďalšie protiepidemiologické opatrenia, ktoré nájdete TU.

Na tejto stránke pravidelne aktualizujeme informácie o aktuálnej situácii v Bratislave v súvislosti s koronavírusom.


Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.


Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.


Čo robiť, ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom testu?

 1. kontaktujte svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s vašim výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN
 2. kontaktujte všetkých, s ktorými ste boli posledné 2 dni od odberu v úzkom kontakte s pokynom, aby zostali v domácej izolácii
 3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na RÚVZ Bratislava
 4. čakajte na pokyny od RÚVZ Bratislava. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

 1. zostaňte v izolácii
 2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN
 3. v prípade prejavu príznakov ochorenia požiadajte o vyšetrenie
 4. čakajte na pokyny od RÚVZ Bratislava

Na stiahnutie a vytlačenie

Naša jediná vakcína je DISCIPLÍNA (PDF)

Pomôžte svojim susedom (PDF)

Domáce násilie (PDF)

Ďakujeme, že nosíte rúško (PDF)


OCHORENIE COVID-19

Príznaky ochorenia:

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava
 • strata chuti
 • strata čuchu

FUNGOVANIE MESTA

ŠKOLY S účinnosťou od 24. októbra 2020 platí nariadenie Ministerstva školstva o obmedzení výučby na školách. Zároveň sa rušia všetky mimoškolské aktivity, výlety, kurzy, športové súťaže, saunovanie a iné. Výučba bude prebiehať nasledovne:

Materské školy: prezenčná výučba, povinnosť nosiť rúška majú iba zamestnanci

Základné školy 1. stupeň: dištančná výučba

Základné školy 2. stupeň: dištančná výučba

Stredné školy: dištančná výučba

Základné umelecké školy: prerušená skupinová výučba

Centrá voľného času: prerušená výučba

Jazykové školy: dištančná výučba

SENIORI V Bratislave je v prevádzke 7 domovov pre seniorov v pôsobnosti hlavného mesta. V každom zariadení sú platné prísne pravidlá a hygienické opatrenia pre zamestnancov, v ktorých ich pravidelne vzdelávame a preverujeme pripravenosť na riešenie rôznych situácií spojených s rizikom nákazy. Nosenie rúšok a dezinfekcia je samozrejmosťou a návykom. V každom zariadení sme zriadili preventívne tzv. karanténne miestnosti, kde budeme umiestňovať nových klientov, pokým sa neuistíme, že nie sú COVID negatívni. Taktiež budeme zabezpečovať testovanie zamestnancov, ktorí sa zdržovali v zahraničí. Návštevy vo všetkých mestských zariadeniach pre seniorov sú zakázané. Odporúčania, ako pomáhať seniorom, nájdete TU.

Seniori majú vyhradený čas na nakupovanie v potravinách a drogériách medzi 9:00 - 11:00.

VEREJNÉ PODUJATIA 

S platnosťou od 1.1.2021 do 7. 2.2021 platí prísny zákaz vychádzania, návštev mimo okresu a zákaz zhromažďovania sa.

Výnimky: cesta na testovanie, cesta do zamestnania, doprovod dieťaťa do školy, najbližšie potraviny, lekáreň, lekár, starostlivosť o blízku osobu, starostlivosť o vlastné hospodárske zvieratá, venčenie spoločenských zvierat do 100 metrov od bydliska, pohreby, cesta na poštu, do banky, do poisťovne, čistiarne, autoservisu, na čerpaciu stanicu pohonných hmôt, pobyt v prírode (v okrese bydliska). Viac informácií nájdete TU.

Menia sa aj pravidlá pre hotely, ktoré už nesmú prijímať nových hostí. Zatvorené sú aj kostoly.

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov.

ZDRAVOTNÍCTVO Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (poskytujúci ústavnú zdravotnú starostlivosť ako aj verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb) povinní zabezpečiť zákaz návštev v lôžkových oddeleniach a výnimkou návštev kňazov za účelom posledného pomazania ťažko chorým a umierajúcim pacientom. Tieto návštevy prebiehajú za dodržania prísnych protiepidomiologických opatrení.

CESTOVANIE Každý prichádzajúci je povinný nastúpiť do 14-dňovej karantény a najskôr na ôsmy deň môže absolvovať PCR test. Na webovej stránke https://reopen.europa.eu/ nájdete praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

Ak vstupujete na územie Slovenska a za posledných 14 dní ste navštívili iba krajiny EÚ, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Veľkú Britániu alebo Severné Írsko, musíte absolvovať domácu izoláciu alebo izoláciu v karanténnom ubytovacom zariadení.Viac informácií nájdete TU.

VEREJNÁ DOPRAVA Vodiči MHD na zastávkach automaticky otvárajú všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie. Platí zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia respirátora FFP2.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prijalo v súčasnej situácii viacero opatrení, aby v maximálnej možnej miere chránili nielen zamestnancov, ale aj všetkých návštevníkov pohrebných obradov a cintorínov, respektíve krematória. Prosíme vás, aby ste ešte pred objednaním služieb vopred konzultovali priebeh poslednej rozlúčky a všetky prijaté opatrenia so zamestnancami MARIANUM.

ZÁSOBOVANIE VODOU Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom.

ODVOZ ODPADU OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov.

PLYN SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

ELEKTRINA Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.


Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.