Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19

Aktuálny stav:

Počet prípadov v Bratislave

1339

Počet prípadov na Slovensku

6256

Počet vyliečených prípadov v Bratislave

220

Počet prípadov úmrtí v Bratislave

1


V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. Máme za sebou prvú fázu pandémie a momentálne sa nachádzame v druhej. Chceme ubezpečiť všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky, že ako mesto v spolupráci s mestskými časťami aj samosprávnym krajom robíme všetko pre to, aby mala druhá vlna pandémie čo najmenší negatívny dopad na kvalitu života v Bratislave. Aj naďalej musíme byť zodpovední, disciplinovaní a súdržní voči sebe a svojmu okoliu.

V Bratislave platia v prvom rade nariadenia, ktoré vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Tieto nariadenia môžu byť prísnejšie, ako celoštátne - vydané hlavným hygienikom SR - v závislosti od aktuálneho epidemiologického stavu na COVID semafore. Na celom Slovensku (aj v Bratislave) však stále platí povinnosť nosenia rúšok v interiéroch a MHD, povinná dezinfekcia rúk pri vstupoch do uzavretých priestorov a ďalšie protiepidemiologické opatrenia, ktoré nájdete TU.

Na tejto stránke pravidelne aktualizujeme informácie o aktuálnej situácii v Bratislave v súvislosti s koronavírusom.


Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.


Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.


Čo robiť, ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom testu?

 1. kontaktujte svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s vašim výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN
 2. kontaktujte všetkých, s ktorými ste boli posledných 14 dní v úzkom kontakte bez rúška s pokynom, aby zostali v domácej izolácii
 3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na RÚVZ Bratislava
 4. čakajte na pokyny od RÚVZ Bratislava. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

 1. zostaňte v izolácii
 2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN
 3. v prípade prejavu príznakov ochorenia požiadajte o vyšetrenie
 4. čakajte na pokyny od RÚVZ Bratislava

OCHORENIE COVID-19

Príznaky ochorenia:

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava

FUNGOVANIE MESTA

ŠKOLY Ústredný krízový štáb nariadil uzavretie všetkých škôl a predškolských zariadení na Slovensku od 16.3.2020 do odvolania a zrušenie maturitných skúšok 2020. Žiaci sa opäť vrátili do škôl 2.9.2020. Pre druhý stupeň a stredné školy platí povinnosť nosiť rúško aj počas vyučovania.

SENIORI Je našou zodpovednosťou chrániť tých najzraniteľnejších – seniorov v siedmich zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti hlavnému mesta Bratislava. Na jednej strane veľmi citlivo vnímame potrebu našich klientov byť v kontakte so svojimi príbuznými a blízkymi, zároveň však musíme urobiť všetko pre to, aby sme minimalizovali riziko zanesenia nákazy do zariadenia. V každom zariadení sú platné prísne pravidlá a hygienické opatrenia pre zamestnancov, v ktorých ich pravidelne vzdelávame a preverujeme pripravenosť na riešenie rôznych situácií spojených s rizikom nákazy. Nosenie rúšok a dezinfekcia je samozrejmosťou a návykom. V každom zariadení sme zriadili preventívne tzv. karanténne miestnosti, kde budeme umiestňovať nových klientov, pokým sa neuistíme, že nie sú COVID negatívni. Taktiež budeme zabezpečovať testovanie zamestnancov, ktorí sa zdržovali v zahraničí. Návštevy vo všetkých mestských zariadeniach pre seniorov sú zakázané. Opätovne sme spustili seniorlinku, na ktorú sa na nás v prípade potreby môžu seniori obrátiť v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

Chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým našim klientom aj zamestnancom za porozumenie a spoluprácu vo všetkých potrebných opatreniach, aby sme chránili životy a zdravie tých najzraniteľnejších seniorov. Máme v tomto spoločný cieľ a veríme, že to spoločne zvládneme. Odporúčania, ako pomáhať seniorom, nájdete TU.

VEREJNÉ PODUJATIA 

Počas tohto týždňa nebolo mnohým jasné, aké opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 v našom meste vlastne platia. Od dnes je známe nové nariadenie regionálneho hygienika s platnosťou od 19. 9. 2020, z ktorého vyberáme tie najdôležitejšie časti. K lepšiemu zvládnutiu druhej vlny prispejeme, keď budeme tieto nariadenia dodržiavať a keď sa aj sami z vlastnej vôle budeme vyhýbať prostrediam, kde hrozí zvýšené riziko nákazy.

Hromadné podujatia všeobecne

V Bratislave je zakázané usporadúvať hromadné podujatia kultúrneho, športového, spoločenského, zábavného alebo iného charakteru s viac ako 500 osobami v exteriéroch a s viac ako 250 osobami v interiéroch.

Hromadné podujatia na sedenie

V prípade takýchto hromadných podujatí s výlučne sediacim obecenstvom je povolených max. 1000 osôb v exteriéroch a max. 500 osôb v interiéroch.

Hromadné podujatia v prevádzkach

Platí úplný zákaz takýchto hromadných podujatí v prevádzkach verejného stravovania a hromadného ubytovania, ako napríklad v baroch, nočných kluboch, reštauráciách, pohostinstvách, hoteloch atď., ale aj v obecných kultúrnych domoch. V týchto prevádzkach je ale naďalej možné usporadúvať svadby, smútočné posedenia a krstiny do max. 100 osôb.

 Otváracie hodiny prevádzok

Prevádzky verejného stravovania a zábavy, ako napríklad bary, nočné kluby, reštaurácie, pohostinstvá atď, môžu byť otvorené iba od 06:00 do 24:00. Svadby, krstiny a smútočné obrady s maximálnym počtom účastníkov do 100 osôb sa môžu konať aj mimo týchto otváracích hodín.

Limity v iných prevádzkach

Plavárne - max. 50% celkovej kapacity

! Výnimku z tohto zákazu majú aj hromadné podujatia, ktorých všetci účastníci budú v dobe začiatku hromadného podujatia disponovať negatívnym výsledkom testu na ochorenie Covid-19 nie starším ako 12 hodín. Viac informácií nájdete TU. !

Tieto zákazy sa nevzťahujú na zasadnutia a schôdze štátnych orgánov.

ZDRAVOTNÍCTVO Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Bratislave sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti (poskytujúci ústavnú zdravotnú starostlivosť ako aj verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb) povinní zabezpečiť zákaz návštev v lôžkových oddeleniach a výnimkou návštev kňazov za účelom posledného pomazania ťažko chorým a umierajúcim pacientom. Tieto návštevy prebiehajú za dodržania prísnych protiepidomiologických opatrení.

CESTOVANIE Slovensko umožňuje pricestovať zo zahraničia bez nutnosti povinnej 14 - dňovej štátnej karantény. Od 15. júna 2020 je dostupná webová stránka https://reopen.europa.eu/. Používatelia na nej nájdu praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

Osoby prichádzajúce z iných, ako zdravotne bezpečných krajín, musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti. V prípade porušenia karantény hrozí pokuta až do výšky 5000€.

Ak prichádzate z rizikovej krajiny, vyplňte tento formulár.

VEREJNÁ DOPRAVA Vodiči MHD na zastávkach automaticky otvárajú všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie. Platí zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia rúška, šálu, šatky, alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prijalo v súčasnej situácii viacero opatrení, aby v maximálnej možnej miere chránili nielen zamestnancov, ale aj všetkých návštevníkov pohrebných obradov a cintorínov, respektíve krematória. Prosíme vás, aby ste ešte pred objednaním služieb vopred konzultovali priebeh poslednej rozlúčky a všetky prijaté opatrenia so zamestnancami MARIANUM.

ZÁSOBOVANIE VODOU Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom.

ODVOZ ODPADU OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov.

PLYN SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

ELEKTRINA Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.


Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.