Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19


Denný prírastok v Bratislave k 16.1.2022

244

Počet prípadov v Bratislave od začiatku pandémie

70 489

Počet prípadov na Slovensku od začiatku pandémie

880 671


Aktuality

 • 10.1.2021 na Slovensku končí lockdown. Bližšie informácie o aktuánych opatreniach nájdete TU.
 • Od 25.11. 2021 je Slovensko v celoštátnom lockdowne. Vláda vyhlásila núdzový stav na (minimálne) najbližšie 2 týždne, COVID automat je pozastavený. Viac informácií nájdete TU.
 • Na Slovensku sa menia niektoré pravidlá COVID automatu. Do niektorých prevádzok je vstup umožnený iba plne zaočkovaným osobám. Viac informácií nájdete TU.

 • Bratislava je od 8.11. 2021 na covid automate červená. Opäť platí povinnosť nosenia rúška v interiéroch a ďalšie opatrenia, ktoré nájdete TU. Neočkovaní sa po novom už nedostanú napr. do reštauráciií ani fitnes centier.
 • Bratislava dosiahla zaočkovanosť 75% v skupine ľudí nad 50 rokov. Znamená to, že pri prepínaní Covid semafora sa farba nášho mesta bude znižovať o dva stupne oproti farbe, akú by sme na základe incidencie a ostatných parametrov semafora mali mať.

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. Nachádzame sa v tretej vlne pandémie a Slovensko sa riadi tzv. COVID AUTOMATOM. Chceme ubezpečiť všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky, že ako mesto v spolupráci s mestskými časťami aj samosprávnym krajom robíme všetko pre to, aby mala druhá vlna pandémie čo najmenší negatívny dopad na kvalitu života v Bratislave. Aj naďalej musíme byť zodpovední, disciplinovaní a súdržní voči sebe a svojmu okoliu.

V Bratislave platia v prvom rade nariadenia, ktoré vydáva Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave. Tieto nariadenia môžu byť prísnejšie, ako celoštátne - vydané hlavným hygienikom SR - v závislosti od aktuálneho epidemiologického stavu na COVID automate. Na celom Slovensku (aj v Bratislave) však stále platí povinnosť nosenia rúšok v interiéroch a MHD, povinná dezinfekcia rúk pri vstupoch do uzavretých priestorov a ďalšie protiepidemiologické opatrenia, ktoré nájdete TU.

Na tejto stránke pravidelne aktualizujeme informácie o aktuálnej situácii v Bratislave v súvislosti s koronavírusom.


Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.


Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.


Čo robiť, ak ste dostali SMS s pozitívnym výsledkom testu?

 1. kontaktujte svojho všeobecného lekára, oboznámte ho s vašim výsledkom a požiadajte o vydanie potvrdenia o PN
 2. kontaktujte všetkých, s ktorými ste boli posledné 2 dni od odberu v úzkom kontakte s pokynom, aby zostali v domácej izolácii
 3. zoznam kontaktov (meno a priezvisko kontaktu, telefónne číslo), s ktorými ste boli v úzkom kontakte, zašlite emailom na RÚVZ Bratislava
 4. čakajte na pokyny od RÚVZ Bratislava. Pre ich mimoriadnu vyťaženosť to môže trvať niekoľko dní.

Ak ste boli kontaktovaný pozitívnou osobou a boli ste s ňou v úzkom kontakte:

 1. zostaňte v izolácii
 2. kontaktujte svojho všeobecného lekára, ktorý Vás môže indikovať na vyšetrenie a vydať potvrdenie o PN
 3. v prípade prejavu príznakov ochorenia požiadajte o vyšetrenie
 4. čakajte na pokyny od RÚVZ Bratislava

Na stiahnutie a vytlačenie

Naša jediná vakcína je DISCIPLÍNA (PDF)

Pomôžte svojim susedom (PDF)

Domáce násilie (PDF)

Ďakujeme, že nosíte rúško (PDF)


OCHORENIE COVID-19

Príznaky ochorenia:

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava
 • strata chuti
 • strata čuchu

FUNGOVANIE MESTA

ŠKOLY Výučba na bratislavských školách prebieha prezenčnou formou, o zmene režimu rozhodujú riaditelia škôl s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu v jednotlivých triedach.

SENIORI V Bratislave je v prevádzke 7 domovov pre seniorov v pôsobnosti hlavného mesta. V každom zariadení sú platné prísne pravidlá a hygienické opatrenia pre zamestnancov, v ktorých ich pravidelne vzdelávame a preverujeme pripravenosť na riešenie rôznych situácií spojených s rizikom nákazy. Nosenie rúšok a dezinfekcia je samozrejmosťou a návykom. V každom zariadení sme zriadili preventívne tzv. karanténne miestnosti, kde budeme umiestňovať nových klientov, pokým sa neuistíme, že nie sú COVID negatívni. Taktiež budeme zabezpečovať testovanie zamestnancov, ktorí sa zdržovali v zahraničí.  Odporúčania, ako pomáhať seniorom, nájdete TU.

VEREJNÉ PODUJATIA 

Aktuálne opatrenia a obmedzenia pri verejných podujatiach v Bratislave nájdete TU.

ZDRAVOTNÍCTVO Opatrenia v oblasti zdravotníctva sa riadia podľa aktuálnej fázy okresu na COVID automate. Aktuálne sa Bratislava nachádza v 2. stupni ostražitosti, čo znamená, že návštevy v zdravotníckych zariadeniach sú povolené za predpokladu dodržania hygienických opatrení.

CESTOVANIE Od 9. júla sú v platnosti nové vyhlášky č. 226 a č. 227, ktoré upravujú režim na hraniciach a povinnosť domácej izolácie. Taktiež ukladajú povinnosť osobám nad 12 rokov registráciu do formuláru eHranica. Pravidlá vstupu na Slovensko a následnej domácej izolácie sa rozlišujú podľa veku osoby a na základe ďalších podmienok. Bližšie informácie nájdete TU.

VEREJNÁ DOPRAVA Vo vozidlách MHD platí zákaz vstupu bez prekrytia horných dýchacích ciest.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prijalo v súčasnej situácii viacero opatrení, aby v maximálnej možnej miere chránili nielen zamestnancov, ale aj všetkých návštevníkov pohrebných obradov a cintorínov, respektíve krematória. Prosíme vás, aby ste ešte pred objednaním služieb vopred konzultovali priebeh poslednej rozlúčky a všetky prijaté opatrenia so zamestnancami MARIANUM.

ZÁSOBOVANIE VODOU Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom.

ODVOZ ODPADU OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov.

PLYN SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

ELEKTRINA Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.


Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.