Dnes: Zamračené 9°C
Zajtra: Polooblačno 5°C
Pozajtra: Mierne zamračené -2°C

Hlavné mesto predlžuje lehotu na pripomienkovanie štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“

Bratislava, 20. februára 2019 – Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predlžuje ako príslušný orgán územného plánovania prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantného konceptu riešenia do 31.3.2019. Občania tak získavajú väčší časový priestor, v rámci ktorého môžu urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

Rana po výstavbe Mosta SNP by sa mohla zaceliť

Bratislava, 19. februára 2019 – Hlavné mesto Bratislava oceňuje rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o tom, že nájazdy na Most SNP nie sú súčasťou kultúrnej pamiatky. Z hľadiska budúcnosti podmostia a Rybného námestia to dáva príležitosť zamyslieť sa nad týmto pre mesto veľmi cenným územím tak, aby zodpovedalo súčasnej dopravnej situácii v Bratislave, ako aj požiadavkám na kvalitný verejný priestor a život v centre mesta. Mesto Bratislava začne proces diskusie o budúcej podobe územia. V procese bude nasledovať vypísanie architektonickej súťaže, verejná diskusia v rámci participačného procesu a následne prípadná zmena územného plánu zóny.

Hlavné mesto predlžuje lehotu na pripomienkovanie štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“

Bratislava, 20. februára 2019 – Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predlžuje ako príslušný orgán územného plánovania prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantného konceptu riešenia do 31.3.2019. Občania tak získavajú väčší časový priestor, v rámci ktorého môžu urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

Rana po výstavbe Mosta SNP by sa mohla zaceliť

Bratislava, 19. februára 2019 – Hlavné mesto Bratislava oceňuje rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o tom, že nájazdy na Most SNP nie sú súčasťou kultúrnej pamiatky. Z hľadiska budúcnosti podmostia a Rybného námestia to dáva príležitosť zamyslieť sa nad týmto pre mesto veľmi cenným územím tak, aby zodpovedalo súčasnej dopravnej situácii v Bratislave, ako aj požiadavkám na kvalitný verejný priestor a život v centre mesta. Mesto Bratislava začne proces diskusie o budúcej podobe územia. V procese bude nasledovať vypísanie architektonickej súťaže, verejná diskusia v rámci participačného procesu a následne prípadná zmena územného plánu zóny.

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

OLO: Ako bude prebiehať odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára

Bratislava, 13. februára 2019 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjme opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019.

OLO: Ako bude prebiehať odvoz odpadu v hlavnom meste od 15. februára

Bratislava, 13. februára 2019 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) príjme opatrenia v súvislosti s dopravnými obmedzeniami, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019.

Ocenenie najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja 2018

Bratislava, 27. decembra 2018 - V predvianočnom čase sa v piatok 21.12.2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca, konal v poradí už 26. ročník Ankety o najúspešnejšieho športovca a športového kolektívu Bratislavy a Bratislavského kraja. Ocenení boli športovci za svoje úspechy v kalendárnom roku 2018 v piatich kategóriách. Ceny sa udeľovali v kategóriách Seniori, Juniori, Talent, Športový kolektív a Telesne postihnutí športovci. Oceneným sa stal aj kolektív futbalistiek ženského družstva Slovana Bratislava, za najvyšší počet hlasov v internetovom hlasovaní.

Hlavné mesto začalo s opravou Maximiliánovej fontány na Hlavnom námestí

Bratislava, 26. novembra 2018 – Hlavné mesto prostredníctvom svojej organizácie Generálny investor Bratislavy začalo rekonštruovať a reštaurovať Maximiliánovu fontánu na Hlavnom námestí v centre mesta na základe podnetu Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave. Cieľom obnovy jednej z najzaujímavejších fontán je jej rekonštrukcia a prinavrátenie jej pôvodného vzhľadu z roku 1572.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal sa dnes stretol s novozvoleným primátorom Matúšom Vallom

Bratislava, 21. novembra 2018 – Predmetom ich dnešného rokovania boli kroky potrebné k odovzdaniu mesta. Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Ivo Nesrovnal informoval o svojom rozhodnutí zvolať ustanovujúcu schôdzu Mestského zastupiteľstva Bratislavy na 7. decembra 2018.

Najčítanejšie správy

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

Od polovice februára nastane mestská hromadná oprava

Bratislava, 21. januára 2019 – Primátor Bratislavy Matúš Vallo spolu so starostami dotknutých mestských častí, spoločnosťou HB Reavis, konzorciom D4R7 a ďalšími partnermi predstavil dopravné obmedzenia, ktoré v Bratislave nastanú od 15. februára 2019 v spojitosti s výstavbou diaľničného obchvatu D4R7 a s projektom rekonštrukcie ulice Mlynské nivy. Hlavné mesto v tejto súvislosti prijalo niekoľko opatrení, hlavným je vytvorenie bus pruhov na Gagarinovej ulici, ktorá bude jednou z najvyťaženejších komunikácií.

Hlavné mesto predlžuje lehotu na pripomienkovanie štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“

Bratislava, 20. februára 2019 – Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predlžuje ako príslušný orgán územného plánovania prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantného konceptu riešenia do 31.3.2019. Občania tak získavajú väčší časový priestor, v rámci ktorého môžu urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

Všetky správy

Hlavné mesto predlžuje lehotu na pripomienkovanie štúdie „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky“

Bratislava, 20. februára 2019 – Vzhľadom na vysoký záujem verejnosti Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava predlžuje ako príslušný orgán územného plánovania prerokovanie Urbanistickej štúdie - „Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalka“ - variantného konceptu riešenia do 31.3.2019. Občania tak získavajú väčší časový priestor, v rámci ktorého môžu urbanistickú štúdiu pripomienkovať.

Rana po výstavbe Mosta SNP by sa mohla zaceliť

Bratislava, 19. februára 2019 – Hlavné mesto Bratislava oceňuje rozhodnutie Ministerstva kultúry SR o tom, že nájazdy na Most SNP nie sú súčasťou kultúrnej pamiatky. Z hľadiska budúcnosti podmostia a Rybného námestia to dáva príležitosť zamyslieť sa nad týmto pre mesto veľmi cenným územím tak, aby zodpovedalo súčasnej dopravnej situácii v Bratislave, ako aj požiadavkám na kvalitný verejný priestor a život v centre mesta. Mesto Bratislava začne proces diskusie o budúcej podobe územia. V procese bude nasledovať vypísanie architektonickej súťaže, verejná diskusia v rámci participačného procesu a následne prípadná zmena územného plánu zóny.

Úradná tabuľa

Bratislavu čaká protest farmárov z celého Slovenska

Bratislava, 18. februára 2019 – Zajtra v Bratislave očakávame ohlásený protest farmárov z celého Slovenska. Počas uplynulého týždňa mesto so zástupcami farmárov intenzívne komunikovalo s cieľom dohodnúť sa na takej forme, aby protest čo najmenej ovplyvnil už aj tak napätú dopravnú situáciu v meste. Mesto Bratislava veľmi oceňuje, že po spoločnom rokovaní farmári upustili od zámeru zviditeľniť svoje požiadavky formou blokády ciest poľnohospodárskymi strojmi a v záujme pokojného priebehu formu protestu prispôsobia. Napriek tomu sa treba pripraviť na to, že od utorka do piatku sa budú v meste presúvať poľnohospodárske stroje, čo môže spomaliť dopravu. Farmári budú mať centrum protestu na Tyršovom nábreží.

Bratislavu čakajú najrozsiahlejšie dopravné obmedzenia v histórii mesta

Bratislava, 15. februára 2019 – Už od dnešného večera a následne od pondelka (18. februára) čakajú Bratislavu obrovské zmeny a veľký tlak na dopravu. Mesto sa na túto situáciu pripravuje od prvého momentu ako nastúpilo súčasné vedenie magistrátu. Uvedomujeme si, že situácia bude vážna, ale usilovali sme sa urobiť všetko pre to, aby sme to spolu s Bratislavčanmi a Bratislavčankami zvládli.

Primátor Matúš Vallo sa stretol s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií a zahraničných kancelárií v SR

Bratislava, 13. februára 2019 – V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca sa dnes konal slávnostný obed primátora Bratislavy M. Valla s vedúcimi predstaviteľmi diplomatických misií akreditovanými v SR a s vedúcimi ďalších zahraničných kancelárií a zastúpení so sídlom v Bratislave.

SORO: Vyhodnotenie projektových zámerov na podporu zariadení sociálnych služieb, jaslí a materských škôl v Bratislave

Bratislava, 13. februára 2019 – V apríli 2018 bola MPRV SR zverejnená výzva na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a zabezpečenia výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb z inštitucionálnej formy na komunitnú pobytovej aj ambulantnej formy, následne v júli 2018 bola zverejnená výzva na predkladanie projektových zámerov na podporu rozvoja služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni, t. j. jaslí a podpory rozšírenia kapacity materských škôl o nenávratný príspevok z IROP. O tento finančný príspevok si mohli požiadať mestské časti Bratislavy, obce, okresné mestá v Bratislavskom kraji a tiež žiadatelia z mimovládneho, súkromného sektora a cirkevných organizácií.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva

Bratislava, 7. februára 2019 – Poslanci na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili viacero kľúčových návrhov. Medzi nimi nové, transparentné pravidlá pre výber členov orgánov v podnikoch vlastnených alebo ovládaných mestom Bratislava. Poslanci tiež vymenovali JUDr. Mareka Gajdoša za náčelníka Mestskej polície Bratislavy. Rovnako schválili návrh na zriadenie novej mestskej príspevkovej organizácie s názvom Metropolitný inštitút Bratislava. Ten sa stane kľúčovým nástrojom pre reálnu zmenu Bratislavy na mesto, ktoré dokáže konkurovať úrovňou života najvyspelejším metropolám.