ČSOB Bratislava Marathon 2023

Čítať viac

KOLO - Bratislavské centrum opätovného použitia

Čítať viac

Program Divadla P. O. Hviezdoslava

Čítať viac

Múzeum x súčasnosť

Čítať viac
Správa mesta

Z marcového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

23.3.2023

Bratislava, 23. marec 2023 - Bratislava má prijatý rozpočet na roky 2023-2025. Na marcovom zasadnutí ho schválili mestskí poslanci a poslankyne. Samospráva bude v tomto roku hospodáriť so sumou 607,5 miliónov eur. Rozpočet je ovplyvnený dobiehajúcimi dopadmi pandémie, vysokou infláciou, rozhodnutiami vlády i vojnou na Ukrajine. Mestskí poslanci a poslankyne schválili aj vznik novej príspevkovej organizácie Bratislavské centrum služieb zameranej na zdieľanie vybraných služieb pre mestské organizácie, čím sa zefektívni chod jednotlivých organizácií a zabezpečia sa úspory v miliónoch eur. Mestské zastupiteľstvo zobralo na vedomie aj informáciu o spracovaní Urbanistickej štúdii Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky.

Mestské organizácie

Vyzbierané vianočné stromčeky sa vrátia Bratislave v podobe recyklovaných knižníc

21.3.2023

Bratislava, 21. marec 2023 – Hlavné mesto, Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Komunálny podnik, spoločnosť BUČINA EKO a nábytkárska spoločnosť IKEA spojili sily v projekte zberu tohtoročných vianočných stromčekov. Za necelé dva mesiace odložili Bratislavčanky a Bratislavčania do ohrádok približne 43 000 stromčekov v hmotnosti 237 ton, čo prekonalo minuloročné čísla. Stromčeky boli materiálovo zhodnotené na drevotriesku a následne sa z nich vyrobili knižnice. 150 kusov týchto recyklovaných knižníc naplnených knihami z KOLO – Bratislavského centra opätovného použitia sa vrátia späť Bratislave.

Primátor
Primátor
Čítať viac
Zastupiteľstvo
Zastupiteľstvo
Čítať viac

Najvyhľadávanejšie služby

Elektronické služby
Zistiť viac
Miestne dane a poplatky
Zistiť viac
Verejné priestory
Zistiť viac
Nahlásenie podnetov
Zistiť viac
Projekty
Zistiť viac
Turistom v hlavnom meste
Zistiť viac
Organizačná štruktúra
Zistiť viac
Návštevné a úradné hodiny
Zistiť viac
Pracovné príležitosti
Zistiť viac
inba
inba

in.ba

V bratislavskom informačnom magazíne in.ba vždy nájdete to, čo o dianí v meste potrebujete vedieť.Čítať viac