Dnes: Zamračené 21°C
Zajtra: Zamračené 20°C
Pozajtra: Búrky s dažďom 18°C

Hlavné mesto spustilo pilotný projekt komplexnej starostlivosti o dreviny v Bratislave

Bratislava, 17. júla 2018 – Hlavné mesto v rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dreviny spustilo pilotný projekt bezpečnostných orezov stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Začalo sa s orezmi pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde zasahovali konáre do chodníka a ohrozovali chodcov. Projekt bude realizovaný do konca septembra, pričom celkové náklady budú vyčíslené po ukončení prác.

Hlavné mesto aj tento rok poskytne finančný príspevok mnohodetným rodinám

Bratislava, 16. júla 2018 ‒ Bratislavská samospráva aj v roku 2018 podporí mnohodetné rodiny, ktorým poskytne jednorazový príspevok až do výšky 70 eur na dokladované dieťa. Hlavné mesto má na to vyčlenených vo svojom rozpočte 50-tisíc eur. O príspevok môžu záujemcovia požiadať od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018.

Hlavné mesto spustilo pilotný projekt komplexnej starostlivosti o dreviny v Bratislave

Bratislava, 17. júla 2018 – Hlavné mesto v rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dreviny spustilo pilotný projekt bezpečnostných orezov stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Začalo sa s orezmi pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde zasahovali konáre do chodníka a ohrozovali chodcov. Projekt bude realizovaný do konca septembra, pričom celkové náklady budú vyčíslené po ukončení prác.

Hlavné mesto aj tento rok poskytne finančný príspevok mnohodetným rodinám

Bratislava, 16. júla 2018 ‒ Bratislavská samospráva aj v roku 2018 podporí mnohodetné rodiny, ktorým poskytne jednorazový príspevok až do výšky 70 eur na dokladované dieťa. Hlavné mesto má na to vyčlenených vo svojom rozpočte 50-tisíc eur. O príspevok môžu záujemcovia požiadať od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018.

Hlavné mesto spustilo pilotný projekt komplexnej starostlivosti o dreviny v Bratislave

Bratislava, 17. júla 2018 – Hlavné mesto v rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dreviny spustilo pilotný projekt bezpečnostných orezov stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Začalo sa s orezmi pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde zasahovali konáre do chodníka a ohrozovali chodcov. Projekt bude realizovaný do konca septembra, pričom celkové náklady budú vyčíslené po ukončení prác.

Hlavné mesto aj tento rok poskytne finančný príspevok mnohodetným rodinám

Bratislava, 16. júla 2018 ‒ Bratislavská samospráva aj v roku 2018 podporí mnohodetné rodiny, ktorým poskytne jednorazový príspevok až do výšky 70 eur na dokladované dieťa. Hlavné mesto má na to vyčlenených vo svojom rozpočte 50-tisíc eur. O príspevok môžu záujemcovia požiadať od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018.

I. Nesrovnal: Kaviareň Astória by mala byť národnou kultúrnou pamiatkou

Bratislava, 13. júla 2018 – Hlavné mesto SR Bratislava na podnet primátora Iva Nesrovnala požiadalo Pamiatkový úrad o vyhlásenie bývalej kaviarne Astória za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR už začal vo veci konať. Dnes sa k tomu stretol primátor s riaditeľom Astórie Vladom Černým, ktorý podporil tento zámer.

II. etapa modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor dokončená

Bratislava, 12. júla 2018 ‒ Dopravný podnik Bratislava získal prostriedky z fondov EÚ a zrealizoval tak II. etapu modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor. V rámci nej sa vybudovala nastavovacia a skúšobná hala električiek, nová trolejbusová výpravňa a prevádzkové plochy trolejbusov.

I. Nesrovnal: Kaviareň Astória by mala byť národnou kultúrnou pamiatkou

Bratislava, 13. júla 2018 – Hlavné mesto SR Bratislava na podnet primátora Iva Nesrovnala požiadalo Pamiatkový úrad o vyhlásenie bývalej kaviarne Astória za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR už začal vo veci konať. Dnes sa k tomu stretol primátor s riaditeľom Astórie Vladom Černým, ktorý podporil tento zámer.

Výstava Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes: od Trajána po Marka Aurélia

Bratislava, 3. júla 2018 – Už tento piatok 6. júla sa začne výstava Hranice Rímskej ríše – Dunajský Limes: od Trajána po Marka Aurélia v rímskom múzeu Mercati di Traiano v Taliansku. Výstava je iniciatívou Slovenska, ktoré prezentuje najmä svoje dve lokality Rusovce-Gerulatu a Ižu-Leányvár, nominované na zápis do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva ako rozšírenie už existujúcej pamiatky UNESCO pod názvom “Hranice Rímskej ríše”, avšak v prepojení na významné lokality susedských krajín Carnunta a Brigetia.

Najčítanejšie správy

I. Nesrovnal: Kaviareň Astória by mala byť národnou kultúrnou pamiatkou

Bratislava, 13. júla 2018 – Hlavné mesto SR Bratislava na podnet primátora Iva Nesrovnala požiadalo Pamiatkový úrad o vyhlásenie bývalej kaviarne Astória za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR už začal vo veci konať. Dnes sa k tomu stretol primátor s riaditeľom Astórie Vladom Černým, ktorý podporil tento zámer.

Hlavné mesto má za sebou viac ako polovicu z plánovaných opráv ciest

Bratislava 11. júla 2018 – Z tohtoročného balíka 100 km jazdných pruhov hlavné mesto už opravilo 60 km. Opravené sú veľké radiály, ako je napríklad Dolnozemská, Bajkalská, Panónska, Lamačská, Račianska a Brnianska. Aktuálne sa ukončuje prvá etapa opravy Kazanskej v smere z centra mesta a začína druhá etapa opravy jazdných pruhov v smere do centra. Ukončenie opravy tejto dôležitej komunikácie v Podunajských Biskupiciach je naplánované do konca júla.

Mesto podporí projekty zamerané na kultúru rekordnou čiastkou

Bratislava, 10. júla 2018 – Hlavné mesto navýšilo rozpočet grantového programu Ars Bratislavensis o 150-tisíc eur a v tomto roku tak podporí projekty zamerané na kultúru v celkovej výške 330-tisíc eur. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do 17. júla 2018 spolu so všetkými povinnými prílohami. Cieľom navýšenia finančných prostriedkov je väčšia podpora zo strany mesta na kultúrne projekty v Bratislave.

Všetky správy

Hlavné mesto spustilo pilotný projekt komplexnej starostlivosti o dreviny v Bratislave

Bratislava, 17. júla 2018 – Hlavné mesto v rámci zabezpečenia komplexnej starostlivosti o dreviny spustilo pilotný projekt bezpečnostných orezov stromov v mestských častiach Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto a Ružinov. Začalo sa s orezmi pri petržalskom Chorvátskom ramene, kde zasahovali konáre do chodníka a ohrozovali chodcov. Projekt bude realizovaný do konca septembra, pričom celkové náklady budú vyčíslené po ukončení prác.

Hlavné mesto aj tento rok poskytne finančný príspevok mnohodetným rodinám

Bratislava, 16. júla 2018 ‒ Bratislavská samospráva aj v roku 2018 podporí mnohodetné rodiny, ktorým poskytne jednorazový príspevok až do výšky 70 eur na dokladované dieťa. Hlavné mesto má na to vyčlenených vo svojom rozpočte 50-tisíc eur. O príspevok môžu záujemcovia požiadať od 1. júla 2018 do 31. augusta 2018.

Úradná tabuľa

I. Nesrovnal: Kaviareň Astória by mala byť národnou kultúrnou pamiatkou

Bratislava, 13. júla 2018 – Hlavné mesto SR Bratislava na podnet primátora Iva Nesrovnala požiadalo Pamiatkový úrad o vyhlásenie bývalej kaviarne Astória za národnú kultúrnu pamiatku. Pamiatkový úrad SR už začal vo veci konať. Dnes sa k tomu stretol primátor s riaditeľom Astórie Vladom Černým, ktorý podporil tento zámer.

Kontrolný deň: Revitalizácia Námestia slobody v plnom prúde

Bratislava, 13. júla 2018 – Od mája prebiehajú v Bratislave práce v rámci druhej fázy revitalizácie Námestia slobody, ktoré sa realizujú na základe víťazného návrhu architektonickej súťaže. Dnes sa uskutočnil na námestí kontrolný deň, v rámci ktorého si primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal spolu so zástupcami spoločnosti HB Reavis pozreli aktuálny stav prebiehajúcich prác. Druhá fáza revitalizácie by mala byť ukončená už v priebehu tohto leta.

II. etapa modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor dokončená

Bratislava, 12. júla 2018 ‒ Dopravný podnik Bratislava získal prostriedky z fondov EÚ a zrealizoval tak II. etapu modernizácie údržbovej základne Jurajov Dvor. V rámci nej sa vybudovala nastavovacia a skúšobná hala električiek, nová trolejbusová výpravňa a prevádzkové plochy trolejbusov.

Hlavné mesto má za sebou viac ako polovicu z plánovaných opráv ciest

Bratislava 11. júla 2018 – Z tohtoročného balíka 100 km jazdných pruhov hlavné mesto už opravilo 60 km. Opravené sú veľké radiály, ako je napríklad Dolnozemská, Bajkalská, Panónska, Lamačská, Račianska a Brnianska. Aktuálne sa ukončuje prvá etapa opravy Kazanskej v smere z centra mesta a začína druhá etapa opravy jazdných pruhov v smere do centra. Ukončenie opravy tejto dôležitej komunikácie v Podunajských Biskupiciach je naplánované do konca júla.

Mesto podporí projekty zamerané na kultúru rekordnou čiastkou

Bratislava, 10. júla 2018 – Hlavné mesto navýšilo rozpočet grantového programu Ars Bratislavensis o 150-tisíc eur a v tomto roku tak podporí projekty zamerané na kultúru v celkovej výške 330-tisíc eur. Záujemcovia môžu svoje žiadosti posielať do 17. júla 2018 spolu so všetkými povinnými prílohami. Cieľom navýšenia finančných prostriedkov je väčšia podpora zo strany mesta na kultúrne projekty v Bratislave.

Primátori krajských miest sa dohodli na spoločnom postupe ohľadom chodníkového zákona

Bratislava, 10. júla 2018 – Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal zvolal dnes stretnutie primátorov krajských miest združených v K8. Hlavnou témou rokovania bola novela cestného zákona, ktorá ukladá mestám nové povinnosti v údržbe chodníkov. Keďže táto novela spôsobila mestám nemalé ťažkosti, primátori sa zhodli na spoločnom návrhu riešenia, ktorý predložia predsedovi vlády SR Petrovi Pellegrinimu.