Primátor hlavného mesta SR Bratislava reprezentuje územie mesta Bratislavy a zastupuje subjekty tohto územia v Rade Partnerstva Bratislavského kraja.

Ing. arch. Matúš Vallo

Matúš Vallo je primátorom hlavného mesta SR Bratislavy od decembra roku 2018, kedy vyhral komunálne voľby s 36,5% hlasov. Pred pôsobením na poste primátora bol spoluzakladateľom architektonického ateliéru Vallo Sadovsky Architects.
Primátor Vallo sa narodil v Bratislave a stredoškolské vzdelanie získal v Ríme. Je absolventom Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ako architekt získal zahraničné pracovné skúsenosti okrem iného aj v Londýne. Je držiteľom Fulbrightovho štipendia na Kolumbijskej univerzite (Columbia University) v New Yorku.
Jedným z hlavných cieľov Matúša Valla a jeho tímu je urobiť z Bratislavy silné a sebavedomé mesto s vysokou úrovňou transparentnosti ako dôležitým nástrojom boja proti korupcii. Primátor Vallo kladie veľký dôraz okrem iného aj na kvalitný verejný priestor, pričom v tejto téme čerpá z vlastných profesionálnych skúsenosti. Dôležité témy pre primátora a jeho tím sú boj s klimatickou krízou, posilňovanie dostupnej verejnej hromadnej dopravy, sociálna oblasť a pomoc znevýhodneným skupinám.
Fotografia primátora
V roku 2022 založil politickú stranu Team Bratislava, ktorej je predsedom od júna 2022. Jedným z hlavných cieľov Team Bratislava je vytvorenie platformy pre ľudí, ktorí majú záujem sa angažovať vo verejnom priestore, najmä na komunálnej úrovni.
S ateliérom Vallo Sadovsky Architects získal viaceré architektonické ceny, napríklad cenu CE.ZA.AR alebo Cenu Dušana Jurkoviča za projekt Nádvorie v Trnave. V roku 2021 získal cenu World Mayor Future Award nadácie The City Mayors Foundation za snahu premeniť Bratislavu na zelenšie mesto s kvalitným verejným priestorom.
Primátor Vallo je spoluzakladateľ Paktu slobodných miest, ktoré založil s primátormi Varšavy, Prahy a Budapešti v roku 2019. V tom istom roku získal štipendium vzdelávacieho programu pre primátorov z miest po celom svete Bloomberg Philanthropies s názvom Bloomberg Harvard City Leadership Initiative.
Matúš Vallo žije s manželkou Lindou v Bratislave a má syna Jonatána. Od roku 1995 je členom hudobnej skupiny Para.

Kontakt

Adresa: Kancelária primátora Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám. 1 814 99 Bratislava
+421 2 5935 6435
zavolať
primator@bratislava.sk
napísať