Poradné orgány mesta

Poradcovia

Zabezpečujú odborné špecializované činnosti strategického a koncepčného charakteru a ďalšie činnosti podľa pokynu primátora.

 • Mgr. Michaela Benedigová, PhD., MBA je poradkyňou primátora v oblasti riadenia zmien, komunikácie, a tiež špecificky komunikácie rozvoja mesta
 • Mgr. et Mgr. Bruno Konečný je poradcom primátora pre mestské časti
 • Bc. Martin Královič FdA. je poradcom primátora pre bezpečnosť, nočný primátor
 • Ing. Jaroslav Pavlovič
 • Ivan Peschl je poradcom primátora v oblasti výkonu akcionárskych práv mesta v mestských podnikoch
 • Ing. arch. Juraj Šujan je poradcom primátora pre rozvoj mesta, územné plánovanie a komunikáciu s developermi

Názvoslovná komisia hlavného mesta SR Bratislavy

Názvoslovná komisia je poradným orgánom primátora hlavného mesta SR Bratislavy. Jej uznesenia sú prijímané ako expertný názor, zohľadňovaný v procese určovania názvov verejných priestranstiev v Bratislave.

Aktuálny zoznam členov:

 • Árpád Korpás, OZ Bratislavské rožky/ Pozsonyi Kifli Polgári Társulás
 • Ján Kúkel, Archív mesta Bratislavy
 • Eva Miklušová, Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
 • Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková, Historický ústav SAV
 • Mgr. Andrej Svorenčík, M.S., PhD., zástupca akademickej obce
 • Iveta Vančová, Jazykovedný ústav SAV
 • Ivo Štassel, Mestský ústav ochrany pamiatok
 • PhDr. Adam Bielesz, Ústav pamäti národa
 • Mgr. art. Matúš Maťátko, OZ Post Bellum

Rada seniorov Bratislavy

Rada seniorov je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia seniorov na území hlavného mesta, zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.

Je zložená z aktívnych starších obyvateľov a obyvateliek, z každej mestskej časti a doplnená o zástupcu Asociácie prijímateľov sociálnych služieb a zástupkyňu Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Jej predsedníčkou je viceprimátorka Lenka Antalová Plavúchová a jej podpredsedníčkou, Radou zvolená členka, Daniela Lipková, zástupkyňa mestskej časti Devínska Nová Ves.

Rada primátora pre práva starších obyvateľov