Rada seniorov

Rada seniorov je stálym poradným orgánom primátora Bratislavy pri riešení otázok postavenia seniorov na území hlavného mesta, zvyšovania kvality ich života a pri zabezpečovaní užšej spolupráce so zainteresovanými subjektmi.
Je zložená z aktívnych starších obyvateľov a obyvateliek, z každej mestskej časti a doplnená o zástupcu Asociácie prijímateľov sociálnych služieb a zástupkyňu Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Rada seniorov sa stretáva spravidla štyrikrát za rok.
Jej predsedníčkou je viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová a jej podpredsedníčkou, Radou zvolená členka, Daniela Lipková, zástupkyňa mestskej časti Devínska Nová Ves.
Rada seniorov sa riadi Štatútom Rady seniorov a jej zasadnutia sú neverejné, s výnimkou prerokúvania bodov opatrení spojených s kvalitou života starších obyvateľov a ľudí so zdravotným znevýhodnením v Bratislave.

Kontakt

Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením Mgr. Ingrid Tomešová
+421 904 213 842
zavolať
ingrid.tomesova@bratislava.sk
napísať