Aktivity mesta v sociálnej oblasti

Čo sa deje v sociálnej oblasti a ako k nej naše mesto pristupuje? Aké sú plány mesta v tejto oblasti na najbližšie roky? V tejto časti stránky sa dozviete viac aj o tom, ako sa zapojiť do celoživotného vzdelávania a ako v meste aktívne starnúť.

Sekcia sociálnych vecí

Cieľom oddelenia je systematická pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Venuje sa najmä seniorom, ľuďom bez domova, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, deťom, mladým ľuďom, rodinám v ohrození a sociálne vylúčeným komunitám.

Čomu sa sekcia venuje?

 • Pod našu sekciu patria viaceré sociálne služby a zariadenia (Napríklad ubytovne pre ľudí, zariadenia pre seniorov a centrum pre deti a rodiny.)
 • Významnou časťou práce je aj financovanie poskytovateľov sociálnych služieb (Napríklad zariadení pre seniorov, neziskových organizácií pracujúcich s mládežou, ľuďmi bez domova či ľuďmi, ktorí užívajú drogy pod.)
 • V neposlednom rade je to terénna práca, ktorú vykonáva Mestský terénny tím (Venuje sa najmä práci s mladými ľuďmi a sociálne vylúčenými komunitami, ako aj práci s ľuďmi bez domova.)

Okruh činností sekcie je však oveľa širší. Aktivity a iné zaujímavé informácie zo sociálnej oblasti sú prezentované na Facebooku Bratislava pre všetkých ↗︎.

Na ktoré oddelenia sa sekcia člení?

Čo sa týka organizačnej stránky Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy, sekcia sociálnych vecí sa člení na:

Okrem toho je sekcia sociálnych vecí gestorom ôsmych mestských rozpočtových organizácií. Ide o:

Napíšte nám

Kontakt

Aktuálne sídli sekcia na Lazaretskej 12, napriek tomu však používa spoločnú poštovú adresu mesta:

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Sekcia sociálnych vecí Primaciálne námestie 1 814 99 Bratislava

Kontaktovať oddelenie môžete aj na Facebooku ↗︎.

Dokumenty

Súvisiace články

 • 25.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ako prebiehal hlavný sčítací večer (a sčítanie) ľudí bez domova

  Čítať viac
 • 16.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ľudia bez domova v BA sa rátajú

  Čítať viac
 • 1.6.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

  Čítať viac
 • 30.11.2022

  Sociálne služby

  Bratislava bude mať Mestskú nájomnú agentúru v spolupráci s Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľňou

  Čítať viac
 • 21.9.2022

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

  Čítať viac
 • 18.7.2019

  Sociálne služby

  Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

  Čítať viac
 • 15.8.2019

  Sociálne služby

  Kvalita života seniorov z pohľadu stravovania

  Čítať viac
 • 13.2.2019

  Sociálne služby

  SORO: Vyhodnotenie projektových zámerov na podporu zariadení sociálnych služieb, jaslí a materských škôl v Bratislave

  Čítať viac
 • 30.1.2020

  Sociálna pomoc

  Hlavné mesto poskytuje ľudom bez domova krízovú pomoc

  Čítať viac
 • 25.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ako prebiehal hlavný sčítací večer (a sčítanie) ľudí bez domova

  Čítať viac
 • 16.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ľudia bez domova v BA sa rátajú

  Čítať viac
 • 1.6.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

  Čítať viac
 • 30.11.2022

  Sociálne služby

  Bratislava bude mať Mestskú nájomnú agentúru v spolupráci s Nadáciou poisťovne Kooperativa a Slovenskou sporiteľňou

  Čítať viac
 • 21.9.2022

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

  Čítať viac
 • 18.7.2019

  Sociálne služby

  Potrebujeme riešenie pre sociálne bývanie

  Čítať viac
 • 15.8.2019

  Sociálne služby

  Kvalita života seniorov z pohľadu stravovania

  Čítať viac
 • 13.2.2019

  Sociálne služby

  SORO: Vyhodnotenie projektových zámerov na podporu zariadení sociálnych služieb, jaslí a materských škôl v Bratislave

  Čítať viac
 • 30.1.2020

  Sociálna pomoc

  Hlavné mesto poskytuje ľudom bez domova krízovú pomoc

  Čítať viac