Kto sme a čo robíme?

Sme tím odborníčok a odborníkov, ktorých cieľom je pomôcť ohrozeným skupinám obyvateľstva v teréne (t.j. v uliciach mesta Bratislavy). Zameriavame sa na poskytovanie základného poradenstva v oblastiach sociálnej práce a psychológie, kde je potrebné, ale doteraz ťažko dostupné.

Mestský terénny tím spustil svoju činnosť počas pandémie v roku 2020 a postupne sa stále rozvíja aj smerom k novým oblastiam pomoci.

Z organizačného hľadiska Magistrátu Hlavého mesta SR Bratislavy sme referátom sekcie sociálnych vecí.

Pravidelne sa venujeme týmto oblastiam:

Ľudia bez domova vo verejnom priestore

 • pomáhame riešiť podnety od obyvateľov a obyvateliek, ktoré sa týkajú ľudí bez domova vo verejnom priestore a na pozemkoch mesta
 • ľuďom bez domova pomáhame základným sociálnym poradenstvom a osvetou, ale aj sprostredkovaním kontaktov na poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré im vedia pomôcť

Ohrozená mládež vo verejnom priestore Prinášame dostupnú, odbornú a bezplatnú pomoc pre mládež priamo v prostredí mesta. Služby poskytujeme terénnou aj ambulantnou formou. ​ Primárnou cieľovou skupinou je mládež od 13 do 18 rokov, sekundárne pracujeme aj s mladými ľudí od 18 do 30 rokov.

 • Terénna forma práce

Zameriavame sa na podporu mladých ľudí v ich prirodzenom prostredí. Prispievame k bezpečnejšiemu tráveniu voľného času mladých ľudí. Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, situačnú a krízovú intervenciu, sprostredkovanie pomoci a služieb, voľnočasové aktivity edukáciu a výdaj materiálu v súlade v prístupom harm reduction, t.j. znižovanie rizík.

 • Ambulantná forma práce s mládežou

Klub IZBA – safe space pre mladých (ul. Obchodná 29)

Bezpečný priestor, v ktorom poskytujeme anonymnú a dostupnú odbornú pomoc zameranú predovšetkým na individuálne a skupinové poradenstvo v rôznych témach, vzdelávacie a prevenčné aktivity. Zároveň je klub prostredím, kde môžu nájsť mladí ľudia alternatívne spôsoby trávenia voľného času. Priestor klubu je nízkoprahový, neformálny a všetky služby sú zadarmo. www.izba.bratislava.sk ↗︎

Terénna sociálna práca v okolí Stavbárskej ulice

 • Pomáhame ľuďom v náročnej životnej situácii v danej lokalite a poskytujeme sociálne poradenstvo v oblastiach bývania, zamestnania, financií či sprostredkovania kontaktov na iné formy pomoci.
 • Vplývame na problémy v lokalite pomocou prevencie sociálneho vylúčenia a podpory dlhodobo udržateľných zmien.

Riešenie akútnych krízových situácií

 • Napríklad pomoc ľuďom bez domova počas epidémie alebo v zimnom období počas mrazov.

Kontakt

Sme súčasťou Sekcie sociálnych vecí a sídlime na Lazaretskej 12. Pôsobíme najmä v teréne.

Kontaktovať nás však môžete aj na Facebooku ↗︎. Časť našich aktivít nájdete aj na našom Instagrame ↗︎.

vedúca referátu Mestský terénny tím

[email protected]

Kontakt na pracovníkov s ľuďmi bez domova v MTT

Kontakt na pracovníkov s mládežou v MTT

Súvisiace články

 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 23.11.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Nový, spravodlivý a transparentný proces prideľovania nájomných bytov

  Čítať viac
 • 25.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ako prebiehal hlavný sčítací večer (a sčítanie) ľudí bez domova

  Čítať viac
 • 16.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ľudia bez domova v BA sa rátajú

  Čítať viac
 • 23.8.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Spúšťame výstavbu nájomných bytov na Muchovom námestí

  Čítať viac
 • 1.8.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Mestská nájomná agentúra zabývala prvé rodiny

  Čítať viac
 • 1.6.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

  Čítať viac
 • 14.2.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Na Žitavskej pribudnú mestské nájomné byty, zanedbaná plocha sa zveľadí

  Čítať viac
 • 21.9.2022

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

  Čítať viac
 • 22.5.2024

  Bývanie a ubytovanie

  Bratislavčania už môžu prenajať svoj byt cez Mestskú nájomnú agentúru

  Čítať viac
 • 23.11.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Nový, spravodlivý a transparentný proces prideľovania nájomných bytov

  Čítať viac
 • 25.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ako prebiehal hlavný sčítací večer (a sčítanie) ľudí bez domova

  Čítať viac
 • 16.10.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Ľudia bez domova v BA sa rátajú

  Čítať viac
 • 23.8.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Spúšťame výstavbu nájomných bytov na Muchovom námestí

  Čítať viac
 • 1.8.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Mestská nájomná agentúra zabývala prvé rodiny

  Čítať viac
 • 1.6.2023

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Mesto Bratislava, Eurocities a UNICEF vyzývajú k pokračovaniu solidarity a podpory pre ukrajinských utečencov a utečenky v čase pretrvávajúcej vojny

  Čítať viac
 • 14.2.2023

  Bývanie a ubytovanie

  Na Žitavskej pribudnú mestské nájomné byty, zanedbaná plocha sa zveľadí

  Čítať viac
 • 21.9.2022

  Aktivity v sociálnej oblasti

  Projekt „housing first“ v Bratislave pokračuje - do spolupráce s mestom sa zapájajú ďalšie neziskové organizácie

  Čítať viac