Aktivity v sociálnej oblasti

Komunitný plán sociálnych služieb

Ako jednoduché bude v Bratislave nájsť opatrovateľku, ktorá sa postará o našich najstarších? Bude môcť aj váš kamarát so zdravotným obmedzením využívať služby mesta bez obmedzení? Budete vedieť kam sa obrátiť, ak vaše dieťa experimentuje s drogami až príliš?
Na to, aby Bratislava bola dobré miesto na život pre všetkých, potrebujeme byť citliví voči potrebám obyvateľov. A plánovať ich naplnenie.
A práve stratégia napĺňania potrieb obyvateľov hlavného mesta sa nazýva Komunitný plán sociálnych služieb.
Nájdete v ňom ciele a to ako merať naplňovanie cieľov v sociálnej oblasti - sociálnych služieb, a definovanie opatrení smerujúcich k tomu, aby sa vízia rozvoja sociálnych služieb v meste skutočne dosiahla.
    Správne zvolenými nástrojmi a stratégiou sa vieme pripraviť aj na tie najväčšie výzvy (napríklad starnutie obyvateľstva, čo nás čaká) a zmierňovať ich dopady.
    Podľa zákona musia mať komunitný plán sociálnych služieb vypracované všetky obce, v Bratislave majú preto vlastné komunitné plány mestské časti aj hlavné mesto.
    Komunitný plán sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy je prepojený aj na iné strategické dokumenty hlavného mesta, najmä:

Komunitný plán sociálnych služieb 2023-2030

Kontakt

Ak máte záujem o ďalšie informácie, neváhajte nás kontaktovať.
kpss@bratislava.sk
napísať