Aktivity v sociálnej oblasti

Celoživotné vzdelávanie

Programy celoživotného vzdelávania umožňujú každému doplniť alebo prehĺbiť si vzdelanie a vedomosti. Prístup k najnovším informáciám, ako aj motivácia a zručnosti rozumne využívať tieto zdroje v prospech seba alebo v prospech svojho okolia, je kľúčom k posilneniu aktívneho života Bratislavčanov a Bratislavčaniek v každom veku.

Kto celoživotné vzdelávanie ponúka?

V Bratislave pôsobia viaceré inštitúcie poskytujúce programy celoživotného vzdelávania:
Hlavné mesto sa tiež angažuje v tejto oblasti a pravidelne organizuje Letnú bratislavskú univerzitu seniorov. Viac informácií nájdete nižšie.

Pre koho je celoživotné vzdelávanie určené?

Ponuka vzdelávacích programov a kurzov je určená okrem iných skupín aj pre širokú verejnosť. Navštívte vyššie uvedené webové stránky pre výber z aktuálnych ponúk vzdelávaní z oblasti ekonomiky, techniky, manažmentu, personalistiky, marketingu, mediácie, práva, osobnostného rozvoja, informačných technológií a cudzích jazykov.

Ako sa zapojiť a čo budete potrebovať?

Do programov je potrebné prihlásiť sa podľa inštrukcií organizátora. Mnohé kurzy sú dostupné aj online, v takom prípade budete potrebovať počítačové vybavenie.

Možné obmedzenia pri prístupe k vzdelávaniu

Inštitúcie poskytujúce programy celoživotného vzdelávania organizujú aj univerzity tretieho veku. V takom prípade je vylučujúcim kritériom dosiahnutý vek (45+ resp. 50+) určený organizátorom.

Koľko ma to bude stáť?

V prípade univerzít tretieho veku sa ceny za jednotlivé programy v jednom akademickom roku pohybujú od 60€ ročne pre dôchodcov a 70€ pre pracujúcich. Niektoré pohybové programy je možné absolvovať už od 30€. Viac informácií nájdete v cenníkoch organizátorov.

Aktivity hlavného mesta SR Bratislavy

Letná bratislavská univerzita pre seniorov

Letnú bratislavskú univerzitu seniorov (LBUS) organizuje hlavné mesto SR Bratislava spolu s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. V letných mesiacoch 2021 sa uskutočnil už jej XI. ročník.
Informácie z deviatich predchádzajúcich ročníkov Letnej bratislavskej univerzity seniorov nájdete publikácii Moja Bratislava. Ide o súhrnnú zbierku prednášok a spomienok poslucháčov univerzity tretieho veku na Bratislavu, ktorá bola vydaná v roku 2020.

XI. ročník Letnej bratislavskej univerzity seniorov

Online záznamy z prednášok v roku 2021 nájdete nižšie:

Klavírne umenie v Prešporku

prof. Mgr. art. Daniel Buranovský ArtD.

Postavenie žien v minulosti a súčasnosti

Mgr. Bronislava Belanová, PhDr. Silvia Porubänová, Moderátor: Laco Oravec