Aktivity v sociálnej oblasti

Analýzy v sociálnej oblasti

Vďaka spoľahlivým dátam a analýzam sa nám darí zlepšovať ponuku sociálnych služieb a prepájať strategické plánovanie s prioritami mesta. Práve tu nájdete analýzy, ktoré sa nám podarilo vypracovať a o ktoré sa pri práci opierame.
Pre rozsiahlejšie dáta odporúčame pozrieť dátový portál mesta OpenData.

Analýzy a infografiky sme zatiaľ vypracovali v nasledujúcich oblastiach: