Systém regulovaného parkovania PAAS

Od roku 2022 zavádzame do praxe systém regulovaného parkovania, známy pod názvom Bratislavský parkovací asistent (PAAS).

V januári 2022 sme spustili prvé 3 zóny (v Rači, Petržalke a Novom Meste), kde sa parkuje podľa celomestských pravidiel parkovania schválených mestským zastupiteľstvom v roku 2019. Systém regulovaného parkovania PAAS postupne rozširujeme do ďalších mestských častí, ako ďalšia sa pridala zóna v Ružinove a Starom Meste. V príprave sú lokality aj v ďalších mestských častiach.

Logo Bratislavského parkovacieho asistenta

Cieľom regulácie parkovania je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. To dosiahneme zavedením hodinovej sadzby pre návštevníkov a lepšej kontrole parkovania. Zároveň potrebujeme upratať verejný priestor, v ktorom si dnes chodci, cyklisti a autá často navzájom prekážajú. Preto do parkovania zavádzame systém, jednotné pravidlá a podmienky určujúce, kde je možné parkovať a kde nie.

Viac informácií ↗︎