Rýchle zásahy

Trápi Vás neodhrnutý chodník, nevysypaný smetný kôš či nefunkčný semafor? Natrafili ste na drobný nedostatok vo vašom okolí, ktorý by sa podľa Vás dal jednoducho a rýchlo odstrániť? Ste tu správne!

Táto stránka je zameraná na nahlasovanie podnetov na komunikáciách a pozemkoch v správe Hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré vieme riešiť tzv. rýchlym zásahom (do 72 hodín) prostredníctvom portálu Odkaz pre starostu (ďalej “OPS”).

Neváhajte nás informovať prostredníctvom formulára ↗︎.

Komunálny podnik a iné odborné oddelenia Magistrátu hlavného mesta SR sú na tento podnet pripravené operatívne reagovať a v čo najkratšom možnom čase nedostatky odstrániť. Avšak, v prípade nepriaznivých poveternostných podmienok alebo iných nepredvídateľných okolností sa môže doba riešenia podnetu predĺžiť.

Vizuál - Rýchle zásahy

Rýchle zásahy sme rozdelili do 9 hlavných kategórií, ktoré môžete vidieť na tomto mieste. Ak máte podnet, ktorý podľa Vášho uváženia patrí do jednej z nich, vyplňte, prosím, formulár ↗︎ a po jeho vyhodnotení sa mu budeme prioritne venovať, aby ste zmenu uvideli čo najskôr.

Na riešení rýchlych zásahov spolupracujeme s Odkazom pre starostu. Do pár hodín od pridelenia podnetu administrátorom portálu vyhodnotí mesto Bratislava časové možnosti jeho riešenia. Ak sa v prvotnej odpovedi podnetu bude nachádzať označenie "Rýchly zásah", vyriešime ho do 72 hodín od okamihu pridelenia.

Zeleň a životné prostredie

Nedostatočne pokosená trávnatá plocha

Podkategória: Trávnatá plocha V rámci vykonanej kosby zle, resp. nedôsledne pokosená plocha.

Suchá zeleň v havarijnom stave

Podkategória: Strom Strom nemá doplnený zavlažovací vak, či kvetinový záhon nebol zaliaty a vysychá.

Zlomený konár v havarijnom stave

Podkategória: Strom Hrozí nebezpečenstvo úrazu napr. pádom na chodník.

Neorezaná prícestná zeleň

Podkategória: Strom/krík Strom/krík pri ceste bráni vo výhľade.

Mestský mobiliár

Preplnený alebo poškodený kôš

Podkategória: Kôš Kôš je preplnený alebo poškodený (počmáraný, zlomený a pod.)

Verejné služby

Chýbajúci alebo poškodený kanalizačný poklop

Podkategória: Kanalizácia Takýto priestor je možné iba bezpečne označiť, nie vymeniť do 72 hodín.

Cesty a chodníky

Znečistený chodník, cesta, cyklotrasa, schody

Podkategória: Zvolený druh komunikácie (napr. cesta, či chodník) Na chodníku sa nachádza prekážka (odpad, rozbité sklo, väčšia burina, olejové škvrny atď.)

Chýbajúca / zle vyznačená obchádzková trasa

Uvoľnený cyklostojan

Dopravné značenie

Poškodené vertikálne dopravné značenie

Podkategória: Zvislá značka Vertikálna dopravná značka i zrkadlo sú ohnuté, zle natočené alebo vyblednuté.

Nefunkčný semafor

Podkategória: Semafor Semafor nefunguje (v prípade zle nastaveného intervalu semaforu nás kontaktujte na [email protected])

Nadbytočný stĺpik po dopravnom značení

Nahlásiť podnet, ktorý vieme riešiť rýchlym zásahom, môžete po kliknutí na tento odkaz ↗︎. Pre nahlásenie podnetu je nevyhnutné priložiť aspoň jednu fotografiu aktuálneho stavu. Takáto dokumentácia uľahčuje identifikáciu podnetu a zároveň potvrdzuje jeho vierohodnosť. Rovnako pomôže, keď je na fotografii vidieť širšie okolie, kde sa podnet nachádza. Preto by malo byť Vašim prvým krokom odfotografovanie podnetu.

Pri nahlasovaní podnetu je potrebné zvoliť jednu z príslušných kategórií, podkategórií a typov podnetu, určiť lokalizáciu vpísaním ulice (pri nahlasovaní prostredníctvom aplikácie sa lokalita sníma z polohy zariadenia), priložiť fotografiu a vyplniť Vaše kontaktné údaje (v prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný/á). Prosím zadajte reálny e-mailový kontakt, keďže môžete byť zo strany portálu kontaktovaný pre doplnenie Vášho podnetu. Nakoniec podnet uložíte kliknutím na tlačidlo "Odoslať podnet".