There are currently no highlighted events. See All Events

This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.

Most Visited News

Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

Bratislava, 21. január 2022 - Hlavné mesto hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku pre Múzeum mesta Bratislavy – najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 14.2.2022.

Bratislava získa nové chránené územie – prírodnú rezerváciu Vydrica

Bratislava, 19.1.2022 – V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára 2022 prírodná rezervácia Vydrica. Návrh na jej vyhlásenie v stredu schválila vláda. Významná časť lesov a prírody bratislavského lesoparku sa tak dočká lepšej ochrany. PR Vydrica sa bude rozprestierať na ploche 483 hektárov, väčšina územia (450 hektárov) bude v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Voľný pohyb návštevníkov týchto obľúbených rekreačných lesov však bude aj naďalej možný. Naopak, akákoľvek hospodárska ťažba bude v tomto území vylúčená.

Nadácia mesta Bratislavy otvára prvé výzvy v programoch pre rok 2022

Bratislava, 18.1. 2022 - Od 17.1. do 14.2.2022 sú pre záujemcov a záujemkyne z oblasti profesionálneho umenia a kultúry otvorené v Nadácii mesta Bratislavy dve výzvy v Grantovom programe KULTÚRA: Tvorba a uvedenie diela a Kultúrne priestory, a výzva v rámci Štipendijného programu UMENIE. Granty sú určené pre subjekty z nezriaďovanej kultúry, mimovládne organizácie a jednotlivcov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samospráv, a pandémia zvýšila ich zraniteľnosť.

All News

Mesto Bratislava vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy

Bratislava, 21. január 2022 - Hlavné mesto hľadá nového riaditeľa alebo riaditeľku pre Múzeum mesta Bratislavy – najstaršie múzeum s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Záujemcovia a záujemkyne sa môžu prihlásiť do 14.2.2022.

Bratislava získa nové chránené územie – prírodnú rezerváciu Vydrica

Bratislava, 19.1.2022 – V Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty vznikne od 1. februára 2022 prírodná rezervácia Vydrica. Návrh na jej vyhlásenie v stredu schválila vláda. Významná časť lesov a prírody bratislavského lesoparku sa tak dočká lepšej ochrany. PR Vydrica sa bude rozprestierať na ploche 483 hektárov, väčšina územia (450 hektárov) bude v najprísnejšom 5. stupni ochrany. Voľný pohyb návštevníkov týchto obľúbených rekreačných lesov však bude aj naďalej možný. Naopak, akákoľvek hospodárska ťažba bude v tomto území vylúčená.

Noticeboard

Banner

Nadácia mesta Bratislavy otvára prvé výzvy v programoch pre rok 2022

Bratislava, 18.1. 2022 - Od 17.1. do 14.2.2022 sú pre záujemcov a záujemkyne z oblasti profesionálneho umenia a kultúry otvorené v Nadácii mesta Bratislavy dve výzvy v Grantovom programe KULTÚRA: Tvorba a uvedenie diela a Kultúrne priestory, a výzva v rámci Štipendijného programu UMENIE. Granty sú určené pre subjekty z nezriaďovanej kultúry, mimovládne organizácie a jednotlivcov, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti štátu alebo samospráv, a pandémia zvýšila ich zraniteľnosť.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti možno podávať do konca januára aj osobne

Bratislava, 14. január 2022 - Do konca januára majú povinnosť podať daňové priznanie všetci občania Bratislavy, ktorí minulý rok kúpili, predali, darovali, dostali do daru nehnuteľnosť, alebo tí, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku. Priznanie k dani z nehnuteľností je možné od pondelka 17.1. po zmene protipandemických opatrení podať aj osobne, nielen poštou alebo elektronicky.

Bratislava systematicky zlepšuje situáciu v oblasti nájomného bývania

Bratislava, 13. január 2022 – Rekonštrukcie starších mestských bytov, vlastná výstavba, ďalšia vyhlásená architektonická súťaž na nájomné bytové domy, aj naštartovanie inovatívnej spolupráce s developermi. Hlavné mesto podniká kroky na rozširovanie kapacity mestských nájomných bytov a zvýšenia dostupnosti bývania. V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh, spomedzi hlavných miest V4 sme v počte mestských nájomných bytov na chvoste. Do konca volebného obdobia bude mať Bratislava spolu viac ako 1500 bytových jednotiek v rôznom štádiu rozpracovanosti, ktoré pribudnú do bytového fondu mesta.

Bratislavská spoločnosť OLO spustila proces modernizácie a ekologizácie Zariadenia na energetické využitie odpadu

Bratislava, 12. január 2022 – Hlavné mesto Bratislava bude mať už o niekoľko rokov modernejšie, energeticky účinnejšie a k životnému prostrediu maximálne šetrné Zariadenie na energetické využitie odpadu (ZEVO). Spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO a.s.) spustila povoľovaciu fázu tohto investičného zámeru, ktorý aktuálne prechádza posudzovaním vplyvov na životné prostredie. Cieľom je zvýšiť spoľahlivosť a životnosť zariadenia a zároveň naplniť prísne environmentálne štandardy. Výsledkom energetického zhodnotenia nerecyklovateľných odpadov po modernizácii ZEVO bude vysoko účinná kombinovaná výroba elektrickej energie a tepla, ktoré OLO a.s. chce dodávať aj do bratislavských domácností.

Na zber vianočných stromčekov je v Bratislave viac ako 500 ohrádok

Bratislava, 5. január 2022 - Hlavné mesto bude aj tento rok zbierať vianočné stromčeky zo špeciálnych drevených ohrádok. Po minuloročnom pilotnom projekte hlavného mesta a spoločnosti Odvoz a likvidácie odpadu (OLO a.s.) sme tento spôsob zberu a odvozu rozšírili na celé územie mesta. Obyvateľky a obyvatelia tak ohrádky nájdu v každej mestskej časti. Ich využitím prispejú k čistejším verejným priestranstvám v Bratislave. Odprevadiť svoj stromček na cestu naspäť do prírody môžu prostredníctvom viac ako 500 ohrádok.

Video

 1. Bratislava Fragments of Time
  OnepanDUO Flymovie

 2. Travel Slovakia - Visiting Bratislava Castle
  geobeats

 3. Bratislava, Slovakia. As We Travel Europe: Country #22
  AsWeTravel

 4. Vianočné trhy v Bratislave - Christmas fair in Bratislava
  Jozef Kubánek