Today: Broken clouds 6°C
Tomorrow: Broken clouds 4°C
Day after tomorrow: Few clouds 0°C

Núdzový banner - title


There are currently no highlighted events. See All Events

This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.
This section does not contain any latest news.

Most Visited News

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať od 1. marca

Bratislava, 1. marca 2021 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 1. marca 2021, ktorý potrvá do 30. novembra 2021.

Premena Komenského námestia na parčík je dobrým príkladom premeny verejného priestoru. Víťazný návrh architektonickej súťaže predstavujeme verejnosti v pavilóne

Bratislava, 4. septembra 2020 - Z Komenského námestia sa v nasledujúcich rokoch stane parčík v centre mesta. Primátor Matúš Vallo a Metropolitný inštitút Bratislavy dnes predstaví verejnosti výsledky krajinársko-architektonickej súťaže na obnovu tohto námestia. Na námestí aktuálne pribudol dočasný pavilón, kým magistrát nezačne obnovu námestia podľa víťazného návrhu. Práve v ňom si ako prvú výstavu môžu ľudia pozrieť výsledky súťaže.

All News

Odvoz biologicky rozložiteľného odpadu z hnedých zberných nádob bude prebiehať od 1. marca

Bratislava, 1. marca 2021 - Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) začína s odvozom biologicky rozložiteľného odpadu od pondelka 1. marca 2021, ktorý potrvá do 30. novembra 2021.

Noticeboard

Rozhodnutie
Rozhodnutie

Banner

Metropolitný inštitút Bratislavy pokračuje v obnove verejných priestorov

Bratislava, 26. februára 2021- Metropolitný inštitút Bratislavy spolu s hlavným mestom pokračujú v investíciách do obnovy verejných priestorov. V spolupráci s mestskými časťami boli zvolené priestory, ktoré sa majú revitalizovať. Pre väčšinu projektov je spoločná obnova zelených plôch, rekonštrukcia chodníkov, zníženie bariérovosti a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám.

Nadácia mesta Bratislavy spúšťa novú grantovú výzvu v Grantovom programe KULTÚRA

Bratislava, 23. februára 2021 – V reakcii na pandemickú situáciu zverejnila Nadácia mesta Bratislavy po samostatnej výzve na podporu kultúrnych podujatí ďalšiu výzvu v rámci Grantového programu (GP) KULTÚRA. Tentokrát ide o novú výzvu na podporu kultúry pre rok 2021 zameranú na Rozvoj kapacít organizácií. Okrem toho otvára nadácia súčasne aj dve výzvy v GP KOMUNITY, jednak na podporu komunitných aktivít a tiež na podporu komunitných priestorov. Všetky štyri výzvy sú pre záujemcov a záujemkyne otvorené do 31.3.2021.

Zmena na poste námestníčky primátora hlavného mesta Bratislava

Bratislava, 18. február 2021 - Na pozícii námestníčky primátora hlavného mesta Bratislava k 1.3. 2021 končí Lucia Štasselová. Lucia Štasselová zastrešovala v tejto pozícii agendu sociálnych vecí, ale najmä viedla novú agendu rozvoja mestského nájomného bývania.

Z februárového zasadnutia mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

Bratislava, 18. február 2021 – Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú so šírením vírusu COVID19 a platné nariadenia spojené s pandémiou sa zasadnutie mestského zastupiteľstva hlavného mesta Bratislava konalo online. Zasadnutie bolo streamované aj pre verejnosť a to tak na webe mesta Bratislava, ako aj na stránke zastupitelstvo.sk.

Bratislava chce získať posledný objekt, ktorý v Sade Janka Kráľa nevlastní

Bratislava, 17. februára 2021 - Hlavné mesto Bratislava považuje Sad Janka Kráľa za významný verejný priestor, ktorý má v pláne komplexne zveľaďovať a zabezpečiť jeho adekvátne využitie. Mesto má preto záujem o kúpu nehnuteľnosti, ktorá sa na území Sadu Janka Kráľa nachádza a predstavuje posledný objekt, ktorý v tomto vzácnom priestore mesto nemá vo svojej správe. Či už sa mestu objekt podarí získať, alebo nie, budeme striktne dbať na dodržiavanie funkčného využitia územia Sadu Janka Kráľa, ktoré vyplýva z územnoplánovacej dokumentácie (parky, sadovnícke úpravy a lesoparkové úpravy).

Spoločné stanovisko primátorov Paktu slobodných miest za spravodlivé a udržateľné zotavenie po pandémii

Bratislava, 15. februára 2021 - Vyšehradská skupina dovŕšila 30 rokov od svojho založenia a počas doby jej existencie bola vždy kľúčovým aktérom v európskych záležitostiach. Pakt slobodných miest, ktorý založili štyri vyšehradské hlavné mestá, za posledný rok opakovane zdôrazňoval, že úloha miestnych samospráv je zásadná nielen v boji proti pandémii, ale aj pri hospodárskej obnove založenej na spravodlivosti a udržateľnosti. Výsledkom snahy viac ako 30 európskych miest je, že nariadenie EÚ o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF) zaväzuje národné vlády, aby aktívne konzultovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi návrhy a implementáciu svojich národných plánov obnovy.

Video

 1. Bratislava Fragments of Time
  OnepanDUO Flymovie

 2. Travel Slovakia - Visiting Bratislava Castle
  geobeats

 3. Bratislava, Slovakia. As We Travel Europe: Country #22
  AsWeTravel

 4. Vianočné trhy v Bratislave - Christmas fair in Bratislava
  Jozef Kubánek