Úradné a návštevné hodiny

Primaciálne námestie 1

Archív mesta Bratislavy

Blagoevova 9, Petržalka