Úradné hodiny Archívu mesta Bratislavy:
Pondelok: 9:00 – 16:30 Utorok: zatvorené Streda: 9:00 – 16:00 Štvrtok: 9:00 – 16:00 Piatok: zatvorené
V čase medzi 11:00 a 12:00 je hygienická prestávka.

Podmienky štúdia v bádateľni Archívu mesta Bratislavy

  každý bádateľ je povinný objednať sa na štúdium dopredu,
  prostredníctvom e-mailu archiv@bratislava.sk podá bádateľ žiadosť o predloženie archívnych dokumentov na štúdium,
  v písomnej žiadosti uvádzajte okrem presnej identifikácie archívnych dokumentov aj telefonický kontakt,
  pri identifikácii archívnych dokumentov na štúdium môžete využiť archívne pomôcky k archívnym fondom a zbierkam dostupné online,
  konkrétny termín na štúdium pridelí Archív po vzájomnej dohode s bádateľom,
  v prípade potreby zmeny alebo zrušenia prideleného termínu prosíme, aby ste nás kontaktovali na čísle +421 2 59 356 815 v čase prevádzkových hodín bádateľne.
Ďakujeme za pochopenie.

Kontakt

+421 259 356 817
zavolať
archiv@bratislava.sk
napísať
Korešpondenčná adresa: Archív mesta Bratislavy Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy Primaciálne námestie č. 1 814 99 Bratislava
Sídlo a bádateľňa archívu Archív mesta Bratislavy Markova č. 1021/1 851 01 Bratislava

Ako sa k nám dostanete?

Archív mesta Bratislavy sídli v mestskej časti Petržalka na Markovej ulici 1. Je to budova bývalej materskej školy, ktorá je situovaná medzi panelákmi ako súčasť sídliska.
Hlavné orientačné body: Petržalské bowlingové centrum, Petržalská plaváreň či pobočka Tatra banky na Tupolevovej ulici.
Linky mestskej hromadnej dopravy: zastávky Švabinského alebo Markova bus 68, 99; zastávky Prokofievova alebo Markova bus 96, 196.
Pre individuálnu dopravu GPS súradnice: 48°6'53.15"N - 17°6'17.57"E