Informácie a odporúčania k novému koronavírusu a ochoreniu COVID-19


Od 10. júna 2020 sú v platnosti nové zmeny v uvoľňovaní opatrení. Uplynutím 13. júna 2020 sa skončil núdzový stav na Slovensku.

Viac informácií


Počet prípadov v Bratislave

346

Počet prípadov na Slovensku

2354

Počet vyliečených prípadov v Bratislave

210

Počet prípadov úmrtí v Bratislave

1


ENGLISH VERSION HERE

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 prinášame obyvateľkám a obyvateľom Bratislavy balíček odporúčaní a informácií o situácii v meste. Máme za sebou prvú fázu pandémie a zodpovedne sa pripravujeme na prípadnú druhú. Chceme ubezpečiť všetkých Bratislavčanov a Bratislavčanky, že ako mesto budeme v spolupráci s mestskými časťami aj samosprávnym krajom robiť všetko pre to, aby mala druhá vlna pandémie čo najmenší negatívny dopad na kvalitu života v Bratislave. Aj naďalej však musíme byť zodpovední, disciplinovaní a súdržní voči sebe a svojmu okoliu.

Na tejto stránke pravidelne aktualizujeme informácie o aktuálnej situácii v Bratislave v súvislosti s koronavírusom.


Osoby, ktoré majú príznaky, najmä zvýšenú teplotu, kašeľ, sťažené dýchanie a bolesť svalov a kĺbov, majú v prvom rade telefonicky, nie osobne, kontaktovať svojho lekára, infolinku Úradu verejného zdravotníctva alebo linku 112. Lekár na základe popísaných príznakov rozhodne o zdravotnej starostlivosti.


Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné a nemocenské (PN-ku) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách Sociálnej poisťovne. Tieto postupy platia len v prípadoch, ktoré súvisia so šírením nákazy koronavírusu. V ostatných prípadoch pri uplatňovaní nároku na dávky nemocenské a ošetrovné platia štandardné postupy.

AKTUÁLNA SITUÁCIA V BRATISLAVE

 • 9.7.2020 Na Slovensku pribudlo najviac prípadov za posledný mesiac, z počtu 53 nových nakazených je 9 z Bratislavy. Celkový počet prípadov na Slovensku je 1851, z toho vyliečených 1477.
 • 1.6.2020 Z pôvodne 208 nakazených obyvateľov Bratislavy zostal už iba 1 prípad. Z celkovo 1521 prípadov nákazy na Slovensku sa už vyliečilo 1368 pacientov.
 • 28.5.2020 V Bratislave je už 199 vyliečených pacientov. Zostáva 10 nakazených. Celkový počet vyliečených pacientov na Slovensku je 1332.
 • 20.5.2020 Vláda SR dnes spúšťa 4. fázu uvoľňovania opatrení. Otvárajú sa všetky prevádzky obchodov a služieb, hromadné podujatia do 100 účastníkov a ďalšie. Podrobnosti nájdete TU.
 • 15.5.2020 Výberové konania hlavného mesta opäť pokračujú. Od 13. marca boli kvôli pandémii koronavírusu pozastavené.
 • 13.5.2020 V Bratislave pribudol 1 nový prípad nákazy koronavírusom, celkový počet nakazených stúpol na 207. Slovensko má 1469 prípadov nákazy, 1060 vyliečených pacientov a 27 úmrtí.
 • 9.5.2020 Na Slovensku dnes po viac než 2 mesiacoch nepribudol žiadny nový prípad nákazy koronavírusom. V Bratislave neevidujeme nové prípady už od 29. apríla 2020.
 • 6.5.2020 Slovensko dnes vstupuje do 2. a 3. fázy otvorenia ekonomiky. Všetky informácie o otvorených prevádzkach a bezpečnostných opatreniach nájdete TU. Zároveň sa povoľuje konanie bohoslužieb a svadobných obradov za týchto podmienok. 
 • 6.5.2020 Mestská knižnica a Galéria mesta Bratislavy sú od dnes opäť otvorené. Viac informácií o bezpečnostných opatreniach pri návšteve nájdete na https://www.mestskakniznica.sk

Ďalšie aktuality tu -->


OCHORENIE COVID-19

Príznaky ochorenia:

 • horúčka
 • kašeľ
 • sťažené dýchanie
 • bolesť svalov
 • bolesť hlavy
 • únava

FUNGOVANIE MESTA

ŠKOLY Ústredný krízový štáb nariadil uzavretie všetkých škôl a predškolských zariadení na Slovensku od 16.3.2020 do odvolania a zrušenie maturitných skúšok 2020. V súvislosti s priaznivým vývojom epidemiologickej situácie budú školy opäť otvorené od 1.6.2020 v obmedzenom režime iba pre 1. - 5. ročník ZŠ. Dochádzka žiakov je dobrovoľná. Viac informácií nájdete TU.

SENIORI V súvislosti so zhoršujúcou sa epidemiologickou situáciou na Slovensku sa musíme pripraviť na situáciu, že aj v Bratislave počas leta narastie počet prípadov nákazy koronavírusom. Je našou zodpovednosťou chrániť tých najzraniteľnejších – seniorov v siedmich zariadeniach sociálnych služieb, ktoré sú v pôsobnosti hlavnému mesta Bratislava. Na jednej strane veľmi citlivo vnímame potrebu našich klientov byť v kontakte so svojimi príbuznými a blízkymi, zároveň však musíme urobiť všetko pre to, aby sme minimalizovali riziko zanesenia nákazy do zariadenia. Takto sme pristúpili aj k v ustanoveniu opatrení, ktoré sú platné od 15. júla. V každom zariadení sú platné prísne pravidlá a hygienické opatrenia pre zamestnancov, v ktorých ich pravidelne vzdelávame a preverujeme pripravenosť na riešenie rôznych situácií spojených s rizikom nákazy. Nosenie rúšok a dezinfekcia je samozrejmosťou a návykom. V každom zariadení sme zriadili preventívne tzv. karanténne miestnosti, kde budeme umiestňovať nových klientov, pokým sa neuistíme, že nie sú COVID negatívni. Taktiež budem zabezpečovať testovanie zamestnancov, ktorí sa zdržovali v zahraničí. Opätovne sa pripravujeme aj na spustenie seniorlinky.

V štyroch z našich siedmich zariadení (Gerium, Archa, Petržalský domov seniorov, Domov jesene života)  sme museli prijať celkové obmedzenie návštev, v ďalších troch zariadeniach sa obmedzenie návštev týka lôžkových oddelení. Uvedomujeme si, že je to veľmi ťažké pre klientov a príbuzných, ale je to naozaj nevyhnutné pre ochranu životov a zdravia a veríme, že klienti a príbuzní budú v tomto s nami spolupracovať. Zo všetkých síl budeme zabezpečovať kontakt s rodinou prostredníctvom tabletov, notebookov a telefónu. Výnimka z obmedzenia návštev tiež platí pre klientov, ktorým sa závažne zhoršil stav alebo potrebujú paliatívne sprevádzanie v posledných štádiách.

Pre ostatných klientov zariadení budeme musieť obmedziť  kultúrne podujatia a stretnutia nad 10 osôb vrátane duchovných služieb alebo hľadať pre ne bezpečné alternatívy. So všetkými našimi klientami sa budeme pravidelne otvorene rozprávať o epidemiologickej situácii, aby sme ich motivovali k zodpovednému správaniu a ochrane pred nákazou.

Chceme touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým našim klientom aj zamestnancom za porozumenie a spoluprácu vo všetkých potrebných opatreniach, aby sme chránili životy a zdravie tých najzraniteľnejších seniorov. Máme v tomto spoločný cieľ a veríme, že to spoločne zvládneme. Odporúčania, ako pomáhať seniorom, nájdete TU.

VEREJNÉ PODUJATIA  Úrad verejného zdravotníctva nariadil Vyhláškou zo dňa 9.3.2020 zákaz usporadúvania a organizovania verejných podujatí kultúrneho, športového, spoločenského alebo iného charakteru. Bohoslužby sa môžu konať od 6. mája 2020 za prísne určených podmienok. Postupné uvoľňovanie opatrení sa dotýka aj verejných podujatí - aktuálne sú povolené akcie nad 1000 účastníkov. Viac informácií nájdete TU.

ZDRAVOTNÍCTVO Na štátnej úrovni bol prijatý zákaz návštev vo všetkých zdravotníckych zariadeniach na Slovensku s okamžitou platnosťou po vydaní nariadenia hygienikom. Ministerstvo zdravotníctva SR vyberie na západnom, strednom aj východnom Slovensku nemocnice, ktoré budú vyhradené len pre pacientov s ochorením COVID-19. V ďalších nemocniciach budú vyčlenené osobitné pavilóny. Pred vstupom do nemocníc budú zriadené odberné miesta na testovanie, kam bude možné vojsť autom. Zdravotníctvo a správa nemocníc nie je v priamej kompetencii mesta.

CESTOVANIE S účinnosťou od 20. júna 2020 (06:00) platí opatrenie, ktoré umožní pricestovať na Slovensko zo zahraničia bez nutnosti povinnej 14-dňovej karantény. Od 15. júna 2020 je dostupná webová stránka https://reopen.europa.eu/. Používatelia na nej nájdu aj praktické informácie o cestovných obmedzeniach či opatreniach v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti v jednotlivých členských štátoch EU.

Osoby z iných, ako zdravotne bezpečných krajín, musia absolvovať domácu izoláciu. Najskôr v piaty deň izolácie musia absolvovať test na ochorenie COVID-19. Zároveň sú do domácej izolácie zaradené aj osoby žijúce v spoločnej domácnosti. V prípade porušenia karantény hrozí pokuta až do výšky 5000€.

VEREJNÁ DOPRAVA Vodiči MHD na zastávkach automaticky otvárajú všetky dvere, aby sa znižovala potreba kontaktu cestujúcich s povrchmi v hromadných dopravných prostriedkoch. Pri zastávkach na znamenie je naďalej nutné vyslať vodičovi znamenie. Platí zákaz vstupu do vozidiel MHD bez použitia rúška, šálu, šatky, alebo inej vhodnej alternatívy na zakrytie úst a nosa.

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy prijalo v súčasnej situácii viacero opatrení, aby v maximálnej možnej miere chránili nielen zamestnancov, ale aj všetkých návštevníkov pohrebných obradov a cintorínov, respektíve krematória. Prosíme vás, aby ste ešte pred objednaním služieb vopred konzultovali priebeh poslednej rozlúčky a všetky prijaté opatrenia so zamestnancami MARIANUM.

ZÁSOBOVANIE VODOU Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) realizovala interné cvičenia a je pripravená v prípade potreby spustiť svoj krízový režim, ktorý má nastavený s Úradom verejného zdravotníctva a ktorý, okrem iného, rieši postupy ošetrovania vody a prístupu k vodným zdrojom. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce. BVS zároveň obmedzila fungovanie svojich zákazníckych centier, služby bude poskytovať elektronicky. Od 13.3.2020 BVS ruší vzhľadom na bezpečnostné opatrenia všetky plánované práce v Bratislave, ktoré by si vyžadovali dlhodobejšie prerušenie distribúcie. Prípadné odstávky môžu nastať iba v mimoriadnych a havarijných situáciách.

ODVOZ ODPADU OLO nastavuje pravidelný odvoz odpadu za akéhokoľvek bezpečnostného režimu. Úpravou pracovných zmien je OLO pripravené zabezpečiť odvoz odpadu aj v prípade výpadku väčšieho počtu zamestnancov. Zamestnanci, ktorí navštívili oblasť s potvrdeným výskytom nového koronavírusu, sú presmerovaní na zdravotné vyšetrenie pred návratom do práce.

PLYN SPP-distribúcia je pripravená v prípade vysokého nárastu počtu infikovaných zamestnancov SPP-distribúcie internými opatreniami zaistiť nepretržitú funkčnosť plynárenského dispečingu a poruchovú službu. Zvýšená úroveň/rozsah nákazy nebude mať vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť distribúcie zemného plynu odberateľom. Distribúcia plynu nie je v priamej kompetencii mesta.

ELEKTRINA Spoločnosť ZSE vydala v súvislosti s rozšírením koronavírusu (COVID-19) viaceré interné opatrenia, ktoré majú znížiť riziko nákazy zamestnancov. Zároveň má pripravené také opatrenia, aby v prípade zhoršenia situácie a vyhlásenia krízového stavu, zaistili udržateľný prevádzkový režim, v rámci ktorého vedia zabezpečiť nepretržitú dodávku elektrickej energie. Distribúcia energie nie je v priamej kompetencii mesta.


Aktuality z Úradu verejného zdravotníctva

Vo štvrtok 27.02.2020 zasadala v súvislosti s ochorením COVID-19 Bezpečnostná rada SR a rozhodla o zavedení nasledovných opatrení:

 • Zriadenie krízového štábu, ktorý bude zasadať na Ministerstve zdravotníctva SR pod vedením ministerky vnútra SR a s účasťou hlavného hygienika SR, predstaviteľov Ministerstva zdravotníctva SR, Ministerstva obrany SR, Ministerstva dopravy SR, Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstva financií SR. Krízový štáb bude môcť v prípade potreby vyhlásiť núdzový stav
 • Od 28.02.2020 bude na letiskách v Bratislave, Košiciach a Poprade zavedená celoplošná kontrola pasažierov – meranie teploty
 • Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a verejnoprávne médiá pripravia mediálnu kampaň pre slovenských občanov zameranú na účinnú prevenciu a komplexnú informovanosť súvisiacu s ochorením COVID-19
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR dočasne obmedzí konzulárne činnosti v oblastiach zasiahnutých novým koronavírusom
 • Ministerstvo vnútra SR pošle slovenským občanom v zahraničí (v oblastiach s výskytom COVID-19) SMS s praktickými odporúčaniami a informáciami o účinnej prevencii. Najneskôr v sobotu (29.02.2020) MV SR zavedie kontroly vozidiel na vstupných hraničných priechodoch, najmä na rakúskych hraniciach. Cestujúci obdržia informačné letáky s odporúčaniami pre osoby prichádzajúce z oblastí výskytu ochorenia COVID-19
 • Štát vyčlení milióny eur na nákup a navýšenie počtu OOPP a dezinfekčných prostriedkov v zdravotníckych zariadeniach
 • Štát dokáže v prípade väčšej nákazy reprofilizovať 7700 lôžok
 • MO SR má vypracovaný projekt na izolované mestečko v Lešti – s kapacitou 2500 osôb
 • Vypracuje sa plán karantény
 • Zdravotnícke zariadenia budú pri zlom manažmente pacienta pokutované

Najčastejšie kladené otázky

Aké sú prejavy ochorenia COVID-19?
Nový koronavírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie – vírusovú pneumóniu (kvapôčková infekcia). Ide o všeobecné príznaky virózy, respektíve klasických respiračných ochorení, napríklad aj chrípky – teplota nad 38 °C kašeľ, nádcha, bolesť svalov, bolesť kĺbov, sťažené dýchanie. Pri komplexnejšom vyšetrení býva prítomný RTG nález – zápal pľúc. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu sa uvádza 2 až 14 dní, priemerne 6 dní.

Ako sa lieči ochorenie COVID-19?
Liečba je symptomatická. COVID-19 je vírusové ochorenie, neúčinkujú naň antibiotiká. Overená očkovacia látka zatiaľ neexistuje.

Kto je najviac ohrozený koronavírusom?
Z dostupných štatistík vyplýva, že seniorky a seniori patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva z pohľadu komplikácií pri ochorení COVID-19. 

Môže mi v prevencii proti ochoreniu COVID-19 pomôcť očkovanie proti chrípke?
Očkovanie proti chrípke je vhodné, chráni pred chrípkou počas prebiehajúcej chrípkovej sezóny. Ak by človek ochorel na infekciu vyvolanú koronavírusom, ďalšie ochorenie prebiehajúce súbežne, znamená vysoké riziko komplikácií.

Objednávam si tovar v rozličných oblastiach sveta. Môže sa nákaza preniesť prostredníctvom poštových zásielok?
Pri nákupoch na internete je dodacia lehota z ázijských krajín (napr. z Číny) obvykle tri týždne a viac. Nepredpokladá sa, že by vírus prežíval na plochách taký dlhý čas. Riziko šírenia nového koronavírusu z výrobkov alebo obalov je teda v tomto prípade veľmi nízke.
K uvedenej téme vydala stanovisko aj Slovenská pošta a ubezpečila, že zásielky z ázijských krajín sú bezpečné. Bližšie informácie tu.

Pomôže mi nosenie ochranného rúška?
Pokiaľ ide o používanie rúšok a respirátorov, má to význam u chorej osoby s respiračným ochorením alebo u zdravej osoby, ktorá sa zdržuje v blízkosti človeka s respiračným ochorením. Aktuálne platí zákaz voľného pohybu bez použitia rúška alebo jeho náhrady.

Budem si musieť ísť vyzdvihnúť výmer dane z nehnuteľností na poštu?
Nie, budeme ich posielať klasickou poštou.

Viac informácií nájdete na stránke Úradu verejného zdravotníctva.


Dôležité dokumenty