Kde sa Bratislavčania najviac „tlačia“?


Lepšie služby obyvateľom

Tieto dáta magistrát používa od minulého roka pri plánovaní dopravy či úprav verejných priestranstiev. Nechceme si ich však nechávať len pre seba a rozhodli sme sa údaje sprístupniť cez opendata portál. Veríme, že pomôžu odbornej verejnosti ako silný podklad pre rôzne analýzy. Ale rovnako využiteľné môžu byť napríklad aj na komerčné účely, ktoré majú v konečnom dôsledku zlepšiť kvalitu života v meste, pri rozhodovaní o umiestnení detských jaslí alebo domovov pre seniorov.

 

Nové datasety sú dostupné na transparentom portáli hlavného mesta https://opendata.bratislava.sk/dataset/show/hustota-zaludnenia-bratislavy-grid-x-km. Dáta nie sú len odvodeným výpočtom podľa rozlohy jednotlivých mestských častí a počtu jej obyvateľov. Ide o údaje za kilometrové štvorce - nielen koľko ľudí má na štvorcovom kilometri trvalé bydlisko, ale aké je ich pohlavie či ekonomická veková skupina (deti do 14 rokov, 15-64 rokov, seniori). Údaje sú zverejnené v intervalovom prevedení, aby nebola možná priama identifikácia obyvateľov.

 

Petržalka a Karlova Ves

Analýza priestorových dát a hustoty osídlenia má svoje nezastupiteľné miesto v modernom urbanistickom plánovaní, na Slovensku však ide o prvé spracovanie a poskytnutie takýchto dát zo samosprávy. Jediným podobným projektom v minulosti bol projekt Štatistického úradu SR, ktorý vychádzal zo sčítania obyvateľov v roku 2011.

 

A v ktorých častiach mesta je teda hustota obyvateľstva najvyššia? Ohnísk je hneď niekoľko. Na sídliskách pozdĺž petržalskej radiály a smerom k Ovsišťu. Vo východnej časti mesta je to oblasť okolo Tehelného poľa, Nív, Ružovej doliny a Štrkovca. Medzi najhustejšie zaľudnené časti mesta patrí aj centrum Karlovej Vsi a severná časť Dúbravky.

Súvisiaci obsah

Komentáre