Sčítače cyklistov

Kvalitné plánovanie sa nezaobíde bez zberu a poznania dát. Sčítače cyklistov nám poskytujú cenné dáta. V Bratislave máme momentálne päť prístrojov na sčítanie cyklistov a v blízkej budúcnosti plánujeme inštalovať ďalšie. Z doterajších čísel môžeme jasne sledovať výrazný nárast ľudí, ktorí používajú bicykel ako dopravný prostriedok. Viac nájdete na Open Data Bratislava ↗︎

Aké druhy sčítačov máme a kde sa nachádzajú?

V roku 2015 sme nainštalovali takzvané indukčné sčítače:

 • V Devínskej Novej Vsi pri moste Slobody
  • ukazuje nám najmä čísla rekreačných cyklistov
 • Na Viedenskej ceste
  • spočítava čísla Bratislavčanov cestujúcich do práce a počet návštevníkov Eurovelo 6

V roku 2020 sme nainštalovali sčítače najnovšej generácie s LED obrazovkou (aby aj obyvatelia vedeli, koľko cyklistov daným miestom prechádza) na tieto miesta:

 • na obľúbenom Starom moste
 • na nábreží NAGLS/Dvořákovom nábreží
 • momentálne nám na Devínskej ceste sčítava dopravu mobilný sčítač, ktorý využívame podľa potreby vždy tam, kde je potrebné spraviť dlhodobejší dopravný prieskum

Ktoré informácie sčítače zbierajú?

 • Poskytujú nám analýzu rôznych typov dopravy, nielen cyklistickej, ale aj dáta ohľadom chodcov, osobných a nákladných automobilov, a ďalších.
 • Sú univerzálnejšie ako predošlé sčítače, nakoľko pozostávajú z rôznych senzorov, ako napríklad senzor na meranie prašnosti.

Základný princíp

Je detekcia cyklistov na základe naučeného modelu strojového učenia (na ktorom fungujú sčítače). Ten je následné rozširovaný o ďalšie možnosti detekcie, ako napríklad osobné automobily, nákladné automobily a podobne. Detekcia prebieha priamo na zariadení s využitím vysokovýkonného špecializovaného hardvéru.

Dáta zozbierané detekčným algoritmom sú následne centralizované zdieľané cez API pre ďalšie spracovanie.