Dopravné projekty

Petržalská električka

Výstavba predĺženia električkovej trate od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po zastávku Janíkov dvor je jedným z najväčších dopravných projektov v Bratislave za posledné roky. Zásadnú zmenu v cestovaní prinesie 3,9 km novej trate, ktorá rozšíri kapacitnú verejnú hromadnú dopravu naprieč Petržalkou a efektívnejšie prepojí najväčšie slovenské sídlisko s centrom mesta. Po viacročných prípravách projektu a verejnom obstarávaní sme odovzdaním staveniska zhotoviteľovi 18.11.2021 zahájili samotnú výstavbu novej trate.