Dopravné projekty

Rozšírenie Harmincovej ulice

Frekventovaná ulica predstavuje jeden z hlavných prístupov do a z Dúbravky a zabezpečuje spojenie s obchvatom mesta. Jej rozšírenie zo súčasnej dvojpruhovej komunikácie na štvorpruhovú bude viesť k plynulejšej doprave a zlepšeniu podmienok pre MHD. Rovnako odbremení časť Lamačskej cesty smerom na Lamač a Záhorskú Bystricu. Projekt počíta s rozšírením v úseku od križovatky s ulicou M. Sch. Trnavského po križovatku s ulicou Polianky, kde nadviaže na už vybudovanú štvorpruhovú cestu.
Realizácia stavby je rozdelená na tri etapy, zhotoviteľ má na ukončenie dobudovania pruhov a obnovu viac ako pol kilometra dlhej existujúcej komunikácie 12 mesiacov. Výstavba je navrhnutá tak, aby v čo najmenšej miere obmedzovala dopravu. Najviac dočasné obmedzenia obyvateľky a obyvatelia pocítia v rámci prvej etapy, počas ktorej budú vybudované dva nové pruhy. Táto etapa bude realizovaná za súčasnej prevádzky na existujúcej komunikácii za zníženej rýchlosti 30 km/hod.
Druhá etapa počíta s rekonštrukciou existujúcej komunikácie Harmincova v celej dĺžke, vrátane dobudovania a úprav dažďových vpustov a dobudovania cestnej svetelnej signalizácie. Doprava bude v oboch smeroch presmerovaná na už vybudované pruhy, práce na tejto etape teda budú realizované za plnej premávky.
Tretia etapa sa týka prác spojených s vodorovným dopravným značením a dobudovaním ostrovčeka v križovatke Polianky, tieto práce si nebudú vyžadovať úpravu dopravy, s výnimkou dočasných výluk počas víkendov či večerných hodín. V rámci rekonštrukcie pribudnú aj nové semafory a verejné osvetlenie, zmodernizujú sa zastávky MHD a zlepšia sa aj podmienky pre peších zvýšením bezpečnosti na priechodoch pre chodcov.

Harmonogram

Október 2022
  od 3.10.2022 bude uzavretá Lipského ulica z Harmincovej. Obchádzková trasa bude viesť po Húščavovej ulici. Od tohto termínu bude takisto uzavreté parkovisko pred zimným štadiónom.
September 2022 – začiatok prác na 1. etape:
  zriadenie staveniska medzi Húščavovou a Ulicou Ľ. Zúbka
  vjazd z Harmincovej do Lipského ulice bude dočasne uzavretý (od októbra 2022)
  zastávky MHD v oboch smeroch budú dočasne posunuté na začiatok Harmincovej, ku križovatke s M. Sch. Trnavského
  pre chodcov budú vytvorené lávky a obchádzkové trasy, ktoré budú označené
  doprava bude zachovaná v oboch smeroch, jazdné pruhy budú zúžené a rýchlosť znížená na 30 km/h.
MicrosoftTeams-image (155).png
Skica rozšírenia Harmincovej (zdroj: ITB Development)