Dopravné projekty

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riviéra

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Nové Mesto, Karlova Ves
Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 2 184,89€
Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť: 1 829 171,51€
Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 1 831 356,40€

Opis projektu

Merateľný ukazovateľ projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk