Dopravné projekty

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Ružinov
Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 1 092,45€
Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť: 455 518,24€
Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 456 610,69€

Opis projektu

Merateľný ukazovateľ projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk