Dopravné projekty

Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND a Bulharská – Galvaniho

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Ružinov
Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partner projektu: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Výška nenávratného finančného príspevku prijímateľa – Hlavné mesto SR Bratislava: 2 185,00€
Výška nenávratného finančného príspevku partnera – Dopravný podnik Bratislava akciová spoločnosť: 528 081,63€
Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 530 266,63€

Opis projektu

Merateľný ukazovateľ projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk