Dopravné projekty

Trolejbusové trate Miletičova – Jelačičova – Žellova a Záhradnícka - Karadžičova

Kohezny fond
Logo - Ministerstvo Dopravy a výstavby SR
Miesto realizácie projektu: Bratislava - mestská časť Ružinov
Prijímateľ projektu: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Celková výška nenávratného finančného príspevku za projekt: 1 213 289,63 €
Stručný opis projektu Hlavným cieľom projektu je zefektívnenie prevádzky ekologických vozidiel - trolejbusov, v dotknutých lokalitách v mestskej časti Ružinov. Dôjde k zrýchleniu prevádzky trolejbusov, zvýšeniu spoľahlivosti prevádzky trolejbusov a k vytvoreniu podmienok na prevádzku veľkokapacitných trolejbusov. Projekt pozostáva z modernizácie trolejbusovej trate Miletičova- Jelačičova – Žellova a modernizácie trolejbusovej trate v úseku Záhradnícka – Karadžičova.

Opis projektu

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk