Integrovaný dopravný systém

Čo je integrovaný dopravný systém?

Jedným z našich cieľov bolo zatraktívniť hromadnú dopravu a jej ponuku, zjednodušiť obyvateľom cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme.

Preto sa verejná osobná doprava v Bratislave a okolí spojila do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).

Do tohto systému sú zapojené električkové, trolejbusové a autobusové linky Dopravného podniku Bratislava, regionálne autobusové linky a vybrané vlakové linky - cestujúci sú v nich prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok.

Niektoré z výhod IDS BK pre cestujúcich sú:

  • nadväznosť liniek
  • sprehľadnenie dopravného systému
  • jednotné prepravné a tarifné podmienky
  • jednotný informačný systém (označovanie vozidiel, informácie online)
  • zaručenie kvality poskytovaných dopravných služieb

Koordinátorom IDS BK je spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s.. Objednávateľmi integrovaného dopravného systému sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Zmluvnými dopravcami sú Dopravný podnik Bratislava, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Arriva Mobility Solutions, s.r.o..

Bližšie informácie o IDS BK, cestovných poriadkoch, zónach, mapách, schémach a cestovných lístkoch nájdete na stránke www.idsbk.sk ↗︎.