Integrovaný dopravný systém

Čo je integrovaný dopravný systém?

Jedným z našich cieľov bolo zatraktívniť hromadnú dopravu a jej ponuku, zjednodušiť obyvateľom cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme.
Preto sa verejná osobná doprava v Bratislave a okolí spojila do Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji (IDS BK).
Do tohto systému sú zapojené električkové, trolejbusové a autobusové linky Dopravného podniku Bratislava, regionálne autobusové linky a vybrané vlakové linky - cestujúci sú v nich prepravovaní podľa spoločných prepravných a tarifných podmienok.

Niektoré z výhod IDS BK pre cestujúcich sú:

    nadväznosť liniek
    sprehľadnenie dopravného systému
    jednotné prepravné a tarifné podmienky
    jednotný informačný systém (označovanie vozidiel, informácie online)
    zaručenie kvality poskytovaných dopravných služieb
Koordinátorom IDS BK je spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava, a.s.. Objednávateľmi integrovaného dopravného systému sú Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislavský samosprávny kraj a Hlavné mesto SR Bratislava. Zmluvnými dopravcami sú Dopravný podnik Bratislava, a.s., Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. a Arriva Mobility Solutions, s.r.o..
Bližšie informácie o IDS BK, cestovných poriadkoch, zónach, mapách, schémach a cestovných lístkoch nájdete na stránke www.idsbk.sk.