Zdieľaná mobilita má výrazné výhody. Pre mesto dochádza k znižovaniu takzvanej mŕtvej plochy – parkovacích miest. Tiež sa zrýchľuje doprava – počas dopravnej špičky strácajú Bratislavčania v zápchach aj hodiny mesačne. Neodmysliteľné je aj environmentálne hľadisko a klimatické zmeny.

Bratislava bude v budúcnosti dopravne založená na zdieľaných službách: zdieľaných bicykloch, kolobežkách, mopedoch alebo autách, ktoré budú výrazne nahrádzať individuálnu automobilovú dopravu a vlastníctvo vozidla.

Dokumenty