Komunity

Informácie pre cudzincov žijúcich v meste Bratislava

Pre cudzincov, ktorí sa do Bratislavy prisťahovali, a ktorí tu chcú začať podnikať a žiť, prinášame informačnú brožúru „Welcome package“.

Nájdete v nej okrem iného:

  základné informácie o Bratislave,
  infomácie o povolení na pobyt,
  informácie o zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci,
  informácie o miestnych daniach a poplatkoch,
  informácie o možnostiach zamestnania sa,
  informácie o hromadnej doprave,
  postup pri riešení školskej dochádzky pre deti cudzincov,
  odkazy na organizácie a stránky venujúce sa kultúrnym či športovým podujatiam v meste,
  najdôležitejšie telefónne čísla a webové stránky, ktoré cudzincom uľahčia začiatok života v Bratislave.
Plagát - Bratislava Welcome Package
Brožúra „Welcome package“ vznikla v rámci „projektu KapaCITY“, do ktorého bolo mesto Bratislava zapojené ako partner.