Informácie pre cudzincov žijúcich v meste Bratislava

Pre cudzincov, ktorí sa do Bratislavy prisťahovali, a ktorí tu chcú začať podnikať a žiť, prinášame informačnú brožúru „Welcome package“.

Nájdete v nej okrem iného:

 • základné informácie o Bratislave,
 • infomácie o povolení na pobyt,
 • informácie o zdravotnej starostlivosti a sociálnej pomoci,
 • informácie o miestnych daniach a poplatkoch,
 • informácie o možnostiach zamestnania sa,
 • informácie o hromadnej doprave,
 • postup pri riešení školskej dochádzky pre deti cudzincov,
 • odkazy na organizácie a stránky venujúce sa kultúrnym či športovým podujatiam v meste,
 • najdôležitejšie telefónne čísla a webové stránky, ktoré cudzincom uľahčia začiatok života v Bratislave.
Plagát - Bratislava Welcome Package

Brožúra „Welcome package“ vznikla v rámci „projektu KapaCITY“, do ktorého bolo mesto Bratislava zapojené ako partner.

Angličtina

 • Brožúra04. 02. 2022 • PDF • 194 kB
  Stiahnuť
 • Leták04. 02. 2022 • PDF • 729 kB
  Stiahnuť
 • Brožúra04. 02. 2022 • PDF • 194 kB
  Stiahnuť
 • Leták04. 02. 2022 • PDF • 729 kB
  Stiahnuť

Ruština

 • Brožúra04. 02. 2022 • PDF • 309 kB
  Stiahnuť
 • Leták04. 02. 2022 • PDF • 782 kB
  Stiahnuť
 • Brožúra04. 02. 2022 • PDF • 309 kB
  Stiahnuť
 • Leták04. 02. 2022 • PDF • 782 kB
  Stiahnuť