Divadlo P. O. Hviezdoslava

Divadlo Pavla Országha Hviezdovlava (DPOH) je umelecká scéna s vlastným repertoárom, miesto významných udalostí v oblasti kultúry a vzdelávania, otvorený priestor pre invenčné umelecké projekty.
Programovú štruktúru DPOH tvoria vlastné divadelné tituly, ktoré dopĺňajú predstavenia pripravené v spolupráci s hosťujúcimi divadlami. Cyklus DPOH deťom ponúka činoherné a bábkové divadelné predstavenia pre deti, nechýbajú ani divadelné hry určené pre mládež.
Od septembra 2021 poskytuje DPOH svoje priestory aj Divadlu Aréna, na obdobie rekonštrukcie ich domovskej scény.

História

    Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) sa nachádza sa v bývalej budove Slovenskej národnej banky na rohu Laurinskej a Štúrovej ulice, postavenej v rokoch 1943 - 1947.
    Keď bola budova v roku 1948 pridelená Slovenskému národnému divadlu (SND), začalo sa s vybavovaním priestorov divadelnou technikou. Mozaikové okná vo foyeri vytvoril významný slovenský maliar Janko Alexy. Výstavba bola dokončená v roku 1955 a ešte v tom istom roku sa činohra SND presťahovala z nevyhovujúcej historickej budovy do úplne nového, vlastného divadla.
    V roku 2007 ministerstvo kultúry odpredalo budovu Bratislave a mesto sa zaviazalo, že bude naďalej slúžiť pre kultúrne účely.
    Na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva Bratislavy je budova DPOH od roku 2010  v prenájme Bratislavského kultúrneho a informačného strediska na obdobie desať rokov. Divadlo sa tak stalo súčasťou zriaďovacej listiny BKIS.

Nové DPOH

Hlavné mesto bude mať svoju vlastnú mestskú divadelnú scénu, podobne, ako je to bežné aj v iných európskych metropolách. Mestské divadlo Pavla Országha Hviezdoslava bude od júna 2022 fungovať ako samostatná nezisková organizácia s rozbehnutím činnosti od septembra 2022. Na májovom zastupiteľstve o tom rozhodli mestskí poslanci a poslankyne. Naplnil sa tak zámer z programového vyhlásenia vedenia mesta a mestského zastupiteľstva na roky 2019-2022.
Zámerom mesta bolo uskutočniť reštrukturalizáciu aktivít BKIS, aj s dôrazom na odčlenenie DPOH od BKIS. Uplynulé dva roky sa niesli v znamení hľadania najlepšieho modelu budúceho fungovania divadla a diskusií na túto tému aj s divadelnou obcou a verejnosťou. Posledné dva roky BKIS prinieslo nové prístupy a formáty, ktoré ocenili aj odborníci. Divadlo DPOH získalo prestížne ocenenie Grand Prix Nová dráma za divadelnú inscenáciu z dielne kolektívu autorov Generácia Z – Krása nevídaná.
Od roku 2020 mesto zorganizovalo niekoľko stretnutí s odbornou verejnosťou, diskusie a okrúhle stoly, ktoré priniesli viacero podnetných záverov. Výstupy z procesu sú k dispozícií na stránke divadla. Ďalším krokom bolo vyhodnotenie a analýza možných modelov fungovania a vhodnej právnej formy (nezisková organizácia, príspevková organizácia a pod.).
Mestskí poslanci na májovom zastupiteľstve schválili založenie Divadla Pavla Országha Hviezdoslava ako neziskovej organizácie mesta. Bratislava týmto rozhodnutím získava po rokoch mestskú činohernú scénu, ktorá bude plnohodnotne fungovať ako samostatná organizácia.
Po založení samostatnej organizácie sa počíta v ďalších etapách s prevodom časti majetku z BKIS do novozaloženej organizácie. Počíta sa rovnako s prechodom časti zamestnancov BKIS do novozaloženej organizácie.
DPOH má víziu byť udržateľným mestským divadlom 21. storočia, ktoré prispieva k formovaniu otvorenej spoločnosti prostredníctvom pôvodných dramatických textov písaných priamo pre DPOH a inscenovaných v relatívne rýchlom čase ako priama reakcia na udalosti v spoločnosti. Hovoriť k divákovi bude súčasným jazykom, rozvinie diskurz k zásadným témam a otvorí dialóg v rámci kultúrnej obce. Ako divadelná scéna mesta Bratislavy bude formovať urbánne idey transformované do tém i formy jednotlivých inscenácií a tým prispeje k diverzifikácii hodnotovej orientácie dovnútra kultúrnej obce i smerom k divákovi.

Kontakt

Adresa: Divadlo P. O. Hviezdoslava Laurinská 20, 811 01 Bratislava
+421 915 794 326
zavolať
dpoh@dpoh.sk
napísať

Vedenie

Valeria Schulczová
Riaditeľka DPOH