EÚ projekty

Horizon 2020

Horizon 2020 bol program Európskej únie na financovanie výskumu a inovácií na roky 2014 – 2020 s rozpočtom takmer 80 miliárd €. Program bol nástupcom Horizon Europe.
Všetky novinky, udalosti, podrobnosti o programe, zoznamy projektov a ďalšie sú dostupné na archivovanej webovej stránke Horizonu 2020.

Financované projekty