EÚ projekty

Interreg Central Europe

Interreg CENTRAL EUROPE je program financovania Európskej únie, ktorý inšpiruje a podporuje spoluprácu pri spoločných regionálnych výzvach.

Financované projekty