Urbact

Mesto Bratislava implementuje medzinárodný projekt Cities4CSR s cieľom nastaviť model funkčnej, užitočnej a transparentnej spolupráce mesta s business sektorom a ďalšími partnermi.
Projekt vytvára nástroje na ovplyvňovanie spoločenskej zodpovednosti rôznych partnerov v meste Bratislava pre lepší život v meste (tzv. Urban Social Responsibility). Výstupom bude akčný plán spolupráce a pilotné riešenie konkrétneho opatrenia v meste.
Cieľom projektu je zvýšiť úlohu a pridanú hodnotu aktivít spoločností v oblasti CSR (Corporate Social Responsibility/Spoločenská zodpovednosť firiem) na miestnej úrovni smerom k regenerácii miest a sociálnym inováciám s osobitným dôrazom na vzdelávanie a s cieľom lepšie riešiť vznikajúce a nenaplnené miestne potreby.
Logo Cities4CSR
Projekt sa realizuje v rámci programu URBACT, sieť pôsobiaca naprieč Európu, ktorá rieši vzťahy medzi verejnými inštitúciami a lokálnymi podnikateľmi.
Súčasťou siete je okrem Bratislavy 9 ďalších európskych miest z 8 krajín. Zoznam partnerských miest, zapojených do projektu:
  Milan, Italy
  Sofia, Bulgaria
  Vratsa, Bulgaria
  Molina de Segura, Spain
  Nantes Métropole, France
  Rijeka, Croatia
  Budaörs, Hungary
  Kekava County, Latvia
  Guimarães, Portugal
V Bratislave sa aktivity projektu sústredili v iniciatíve 10000 stromov, v rámci ktorého je príležitosť ukázať spoluprácu biznis sektora so samosprávou.
Hlavným výstupom projektu je strategický dokument - Integrovaný akčný plán pre oblasť CSR.