Ako vyhľadávať

Do políčka "Vyhľadávanie" vložte číslo VZN, ktoré chcete vyhľadať. Ak je toto VZN v spojitosti s iným VZN (doplňujúce alebo zrušujúce), zobrazí sa v obdĺžniku pod názvom hlavného VZN v časti "Dokumenty".

Príklad z obrázka nižšie: VZN č. 6/2022 zrušuje VZN č.18/2011, preto je súčasťou obdĺžnika s názvom VZN 18/2011.

VZN vysvetlenie.png
Vyhľadávanie