Volené orgány

Komunálne voľby

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v sobotu 29.10.2022 od 7:00 do 20:00.

Zoznam kandidátov