Verejný návrh - parkovacie aplikácie

Bratislavský parkovací asistent PAAS začína v prvých zónach fungovať od 10. januára 2022. Na úhradu krátkodobého parkovania budú v PAAS slúžiť primárne mobilné aplikácie. Trh s týmito aplikáciami bude otvorený. Každá aplikácia, ktorá splní základné požiadavky, bude môcť podpísať s mestom zmluvu a zapojiť sa do systému. Zmluva spolu so všetkými prílohami je súčasťou tohto verejného návrhu. Všetky zapojené aplikácie budú zverejnené na webe PAAS.

Po podpise zmluvy mesto overí základné podmienky účasti a dá aplikácii priestor na úpravu a integráciu na mestský parkovací systém. Po integrácii bude aplikácia súčasťou PAAS a bude možné cez ňu platiť za krátkodobé parkovanie. Prevádzkovatelia aplikácií budú za túto službu dostávať mesačnú odmenu, vo výške (štandardne) 5,5% z hodnoty parkovného. Pri presiahnutí vysokého podielu na trhu bude táto odmena postupne klesať.

Aktuálna výzva je otvorená do konca roka 2024. Mesto bude tento verejný návrh každoročne otvárať, aby sa mohli ďalšie aplikácie pridať do systému. Akékoľvek otázky môžete smerovať na adresu [email protected].

Verejné návrhy

Prílohy