Jedným zo spôsobov úhrady krátkodobého parkovania bude v PAAS prostredníctvom obchodných priestorov tretích osôb nachádzajúcich sa v regulovanej zóne. Pre tento verejný návrh je vyčlenených 46 terminálov a každý partner, ktorý splní základné požiadavky a nebude vyčerpaný počet pridelených terminálov, bude môcť podpísať zmluvu s mestom a zapojiť sa do systému.

Aktuálna výzva je otvorená do konca roka 2024. Akékoľvek otázky môžete smerovať na adresu [email protected].

Dokumenty

Dokument