Bratislava pre Ukrajinu

Hľadáme dobrovoľníčky a dobrovoľníkov na Infopoint Hlavná stanica a Asistenčné centrum Bottova v Bratislave. Pridajte sa k nám  TU.


Po stupňujúcom sa napätí medzi Ukrajinou a Ruskom za posledných 8 rokov Kremeľ vojensky zaútočil na nášho suseda a v uliciach nášho partnerského mesta Kyjev a na celom území Ukrajiny prebiehajú ťažké boje. Je prirodzené, že vojna, aj keď vzdialená stovky kilometrov, dokáže pohltiť našu pozornosť a ovládnuť naše životy. Všetci sledujeme bolestivé správy a šokujúce záznamy utrpenia a strachu ľudí na Ukrajine.

Je pochopiteľné, že aj mnohí v Bratislave pociťujú obavy. Žijeme v neistote, v blízkosti vojenského konfliktu a želali by sme si vedieť, aké dôsledky prebiehajúce boje na Ukrajine môžu mať na nás, na naše mesto. Práve v momente, keď sme sa chceli nadýchnuť, keď sme už mali na dohľad koniec pandémie, musíme si v sebe spracovať možné následky vojny a zhoršenie bezpečnostnej situácie v celom európskom priestore. Aj keď nikto nevie povedať, ako presne sa bude situácia na Ukrajine nasledujúce dni a týždne vyvíjať, je dôležité si aspoň jasne pomenovať, v akej situácii sa nachádzame teraz, mimo priestoru vojenského konfliktu.


Asistenčné centrum Bottova

 • Zriadili sme veľkokapacitné Asistenčné centrum pomoci na Bottovej ulici (priestory bývalej dočasnej autobusovej stanice, Bottova 7). Ľudia z Ukrajiny tak pod jednou strechou získajú potrebné informácie, môžu požiadať o dočasné útočisko, vybaviť si dávky v hmotnej núdzi, či ubytovanie, ktoré koordinuje Okresný úrad. Asistenčné centrum pomoci je pre Ukrajinky a Ukrajincov otvorené nepretržite.

Čo je v Asistenčnom centre pomoci na Bottovej okrem základnej prvotnej podpory k dispozícii?

 • 25 ľahko dostupných pracovísk cudzineckej polície, ktorá vydáva štatút dočasného útočiska
 • právne poradenstvo
 • psycho-sociálna a zdravotná pomoc
 • dôstojné priestory na oddych, vrátane zázemia pre deti, občerstvenie a zázemie pre hygienu
 • ÚPSVAR bude priamo na mieste spracovávať žiadosti o dávky v hmotnej núdzi
 • centrum je nadimenzované tak, aby dôstojne zvládlo poskytnúť prvotnú podporu pre 2500 ľudí denne

V Bratislave tak vzniklo systémové zázemie pre dlhodobé poskytovanie kvalitných služieb pre Ukrajinky a Ukrajincov.

Zriadenie ACP je výsledkom spolupráce magistrátu, štátnych inštitúcií, mimovládnych organizácií, súkromnej spoločnosti HB Reavis, ktorá poskytla priestory, ako aj ďalších súkromných firiem, ktoré prispeli finančne, materiálne či cez dobrovoľnícku pomoc.


Bratislava ďakuje všetkým partnerom, ktorí sa pričinili o vznik ACP - Úradu hraničnej a cudzineckej polície, Okresnému úradu v Bratislave, Hasičskému a záchrannému zboru, Policajnému zboru, Úradu sociálnych vecí a rodiny, Migračnému úradu MV SR, Centru právnej pomoci MS SR, veľká vďaka patrí aj OZ Tenenet, Lige za ľudské práva, Slovenskému skautingu, Bratislavskej arcidiecéznej charite či OZ Rodinné centrum Ráčik.

Mapy Asistenčného centra pomoci


 • Na Hlavnej vlakovej stanici sme zriadili Bod 1. kontaktu a podpory a sieť informátorov a tlmočníkov.

  Denne prichádzajú do Bratislavy v priemere desiatky ľudí z Ukrajiny v každom vlaku z východného Slovenska. Väčšina potrebuje len základné informácie, elektrinu a internet, usmernenie, pomoc s kúpou cestovných lístkov a následne pokračujú vo svojej ceste do iných častí Európy. Len menšia časť potrebuje v Bratislave aj prenocovať. Pre nich zabezpečujeme krátkodobé ubytovanie priamo v zariadeniach mesta a mestských častí prostredníctvom okresného úradu, ale aj bezplatné ubytovanie v niektorých súkromných ubytovacích zariadeniach.

  Počet prichádzajúcich ľudí z Ukrajiny stále rastie. Okrem čakární, ktoré sme pre nich vyhradili, sme k budove stanice pripojili dodatočný stan. Pripravenú máme aj ďalšiu plochu pri stanici, kde vieme rýchlo zriadiť ďalší veľkokapacitný stan pre stovky ľudí, aby mohli po extrémne náročnej ceste čakať a dostať podporu v teple a bezpečí. 

  Na hlavnej stanici sme už pomohli zhruba 10-tisíc ľuďom z Ukrajiny. Väčšina tých, ktorí dnes prichádzajú na stanicu, či už vlakom, alebo sú sem zvážaní autobusmi priamo z hraníc, následne pokračuje do iných krajín Európy. 

  Zatiaľ len menšia časť z nich, zhruba 10 - 15 % potrebuje v Bratislave zostať a ubytovať sa, a v tom je kľúčová úloha štátu.

Vďaka nášmu bodu podpory si tak môžu:

- v bezpečí oddýchnuť, 

- deti tráviť čas v detskom kútiku a samostatnej čakárni pre rodiny s detmi, 

- nabiť telefón, 

- získať SIM kartu, 

- občerstviť sa, 

- získať praktické informácie.

Pomáhame tiež s naplánovaním ich cesty ďalej a s transferom v rámci mesta.

Dostupná je právna pomoc a psychologická podpora.

 • Poslanci mestského zastupiteľstva schválili jednorazovú finančnú pomoc vo výške 100 000 eur.

Kde všade môžete pomôcť?


Čo konflikt na Ukrajine znamená pre Bratislavu?

Naše územie ani bezpečnosť nie sú bezprostredne ohrozené.

Tento fakt je dnes veľmi dôležitý. Prispôsobme mu mieru svojich obáv. Nezľahčujme konflikt, nebuďme k trpiacim ľuďom ľahostajní a prejavujme im solidaritu, ostaňme však pritom pokojní. Našu bezpečnosť chránia okrem nás aj naši spojenci, a to nás robí silnými. Ukrajina takéto bezpečnostné zázemie pred svojim napadnutím, bohužiaľ, nemala. Dnes nie sú indície, že by sa boje mali presunúť za hranice Ukrajiny a svetové spoločenstvo robí všetko preto, aby sa vojnový konflikt aj vo vnútri Ukrajiny utlmil.

Zodpovedne sa pripravujeme na všetky scenáre prebiehajúceho konfliktu.

Počas dvoch rokov pandémie mesto a mestské časti Bratislavy opakovane ukázali, že nezávisle od štátu dokážu pomôcť svojim obyvateľom zvládnuť náročné situácie. Mesto Bratislava je teraz pripravené pomôcť poskytnutím ubytovacích zariadení a vytvorením infraštruktúry pre to, aby sa ľuďom utekajúcim pred vojnou dostalo nielen adekvátnej inštitucionálnej pomoci, ale aj ľudského prijatia a našej solidarity.

Na dennej báze koordinujeme aktivity s mestskými časťami a okresným úradom, ktorý spadá pod ministerstvo vnútra a zodpovedá za ochranu a krízové riadenie. Mestské časti a mesto preverujú stav krytov civilnej ochrany. Celkovo by táto kombinovaná sieť úkrytov mala poskytnúť ochranu pre populáciu nášho mesta. 


Kontakty

INFOLINKY PRE UKRAJINSKY HOVORIACE OSOBY

INFOLINES FOR UKRAINIAN SPEAKING PEOPLE

+421 513 816 111

+421 259 765 111

Ukrajinská ambasáda na Slovensku

Adresa: Radvanská 35, 81101, Bratislava, Slovenská republika
Tel. číslo: +421 2 592 028 10

www.ua.gov.sk

https://pomocpreukrajinu.sk/sk


Na stiahnutie

 • Nestaňte sa obeťou obchodovania s ľuďmi, k dispozícii je informačný leták na stiahnutie SK a UA


Chcem pomôcť - mimovládna pomoc