Bratislava finalizuje spustenie systému na nákup parkovacích kariet


V mestských častiach zbierame dáta o obsadenosti parkovacích miest cez deň a v noci a podľa toho navrhujeme lokality a časy regulácie parkovania. Od jari vyznačujeme parkovacie miesta v Krasňanoch v Rači a tento týždeň sme začali vyznačovať parkovacie miesta aj na Dvoroch 4 v Petržalke. V Petržalke tiež pilotne testujeme efektívnejšiu kontrolu parkovania prostredníctvom objektívnej zodpovednosti a pripravujeme projekty parkovacích domov a záchytných parkovísk, mobilné aplikácie na platbu hodinového parkovného a mnohé ďalšie.

 

Jadro regulovaného parkovania bude tvoriť systém na nákup parkovacích kariet - rezidentských, bonusových, návštevníckych a abonentských. Systém chceme nastaviť tak, aby bol užívateľsky čo najjednoduchší. To znamená napríklad aj to, aby obyvateľky a obyvatelia nemuseli dokladovať vzťah k vozidlu či trvalý pobyt v konkrétnej domácnosti v papierovej podobe, ale aby si to systém automaticky overil na základe osobných údajov, ktoré užívateľ vyplní v elektronickom formulári. 

 

Takáto funkcionalita pre vysúťaženého dodávateľa IT systému znamená aj potrebu spárovať jeho systém so štátnymi registrami, napríklad s katastrom nehnuteľností. Pri integrácii systémov narazil dodávateľ na viacero problémov a na finalizáciu systému registrácií potrebuje viac času, ako pôvodne avizoval. Keďže je pre nás dôležité, aby systém pri spustení registrácií fungoval spoľahlivo a čo najviac automatizovane, registrácie do systému na nákup parkovacích kariet preto spustíme od 1.10. 2021. Obyvatelia prvých dvoch zón, ktorých sa regulácia týka - Krasňany a Tehelné pole, budú mať na registráciu mesiac a samotná regulácia parkovania a kontroly začnú od 1.11. 2021. Registrácia pre obyvateľov zóny Dvory 4 v Petržalke začne od 1.11. 2021 a samotná regulácia parkovania od 1.12. 2021. 

 

Presný návod na registráciu a nákup parkovacích kariet zverejníme v najbližších týždňoch, už teraz si však môžete pozrieť ukážku nákupu rezidentskej karty:

 https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR1Q0QSCqeFf3gNG0Gz51gnHEkxbIZv9cO2fp7j-x7rBsL1G_6M2QO1MlOw&v=BCbgccs0P1s&feature=youtu.be 

 

Viac informácií o pravidlách regulovaného parkovania nájdete na https://paas.sk.  

Súvisiaci obsah

Komentáre