Dôvody odkladu spustenia Dúbravsko-Karloveskej radiály


Spustenie električky do Karlovej Vsi bolo oneskorené a zároveň je vážne ohrozený aj termín spustenia električky do Dúbravky, ktorý je zatiaľ určený na 20. december. Dôvodom (treba zdôrazniť, že dnes jediným skutočným dôvodom) je konanie jedného konkrétneho človeka - zástupcu vlastníkov pozemkov pod meniarňou Dolné Krčace, podnikateľa Branislava Božeka.

 

„Mám za to, že tento pán sa situáciu pred dokončením rekonštrukcie električky rozhodol využiť vo svojej prospech a na neadekvátne obohatenie. Trvale v rozpore so zákonom znemožňuje prístup pracovníkov Dopravného podniku Bratislava, a. s. na pozemok s meniarňou. Zneužíva tak situáciu, pretože si je vedomý, že bez prístupu pracovníkov k meniarni nie je možné spustiť električku v plnohodnotnom režime. Situáciu sa snaží využiť a žiada od mesta peniaze za predaj alebo prenájom pozemkov, ktorých majiteľov zastupuje,“ uviedol primátor hlavného mesta, M. Vallo.

 

Dopravný podnik Bratislava, a. s. má na neobmedzený prístup k meniarni zákonný nárok a principiálne nemôže na tieto podmienky pristúpiť. Zvlášť nie pod nátlakom a za neadekvátnu cenu.

 

„K zmene postoja mesta nás nemôže prinútiť ani časová tieseň, do ktorej nás kvôli obmedzovaniu vstupu k meniarni dostal. Pri pokusoch vstúpiť k meniarni sú fyzicky ohrozovaní pracovníci Dopravného podniku Bratislava, a. s. a musia čeliť nevyberaným vyhrážkam a urážkam. Preto keď už nechceme ďalej ohrozovať našich pracovníkov a vystavovať ich riziku fyzických útokov, musíme Dúbravčanom a Karlovešťanom oznámiť nasledovné:

 

Obyvatelia Karlovej Vsi už mohli niekoľko dní jazdiť električkou, nebyť aktivity pána Božeka a ďalších osôb. Nie je to už otázka mesta, ktoré rekonštrukciu električkovej radiály zabezpečuje. V tomto prípade spustenie električky odďaľuje iba on a jemu spriaznené osoby a obyvateľov Karlovej Vsi a Dúbravky si berie za rukojemníkov na pokus nezaslúžene sa obohatiť,“ vysvetlil primátor Bratislavy, M. Vallo.

 

Primátor hlavného mesta zároveň zdôraznil, že mesto je, samozrejme, pripravené vysporiadať legitímne nároky majiteľov pozemkov na primeranú náhradu, ale ani ich prípadná existencia nemôže súvisieť s právom pracovníkov Dopravného podniku Bratislava, a. s. pristupovať k meniarni, ktoré vyplýva zo zákona. Prípadné nároky vlastníkov pozemkov za čiastkové obmedzenie ich práv nebránia zákonom garantovanému prístupu pracovníkov Dopravného podniku Bratislava, a. s. k meniarni. Mesto pritom nežiada žiadne sústavné užívanie dotknutých pozemkov, iba umožnenie nevyhnutného prístupu k meniarni, ktorá je súčasťou električkovej dráhy.

 

„Vykonanie prístupu nijako neznehodnocuje dotknuté pozemky. Pokiaľ tak vlastníci pozemkov zastúpení pánom Božekom alebo ďalšími jednotlivcami neurobia, ale, naopak, budú ďalej brániť prístupu, mesto musí v záujme obyvateľov Bratislavy voči týmto vlastníkom uplatniť nárok na náhradu škody, hoci sa tomuto riešeniu doteraz snažilo vyhnúť,“ poznamenal primátor, M. Vallo.

 

Pracovníkom Dopravného podniku Bratislava, a. s. sa podarilo napojiť úsek trate po obratisko v Karlovej Vsi z iného zdroja vysokého napätia a tieto dni mesto odovzdáva všetku potrebnú dokumentáciu na povoľovací proces spustenia električky. Pokiaľ nedôjde k ďalším komplikáciám, trať od Molecovej po obratisko v Karlovej Vsi bude pre električky spustená v priebehu budúceho týždňa.

 

Je dôležité povedať, že toto provizórne riešenie prináša aj niektoré obmedzenia, napríklad v jazdnej rýchlosti na predmetnom úseku, nakoľko plnohodnotná prevádzka električky je možná iba zapojením meniarne Dolné Krčace. 

 

Naďalej ohrozeným ale zostáva termín spustenia električky do Dúbravky. Túto časť trate zatiaľ nie je možné zabezpečiť z náhradného zdroja, a preto zostávajú nasledovné možnosti:

 

Prvá možnosť je získať neodkladné opatrenie od súdu, ktoré zakáže najatým osobám brániť vstupu pracovníkov do meniarne. Návrh na neodkladné opatrenie je už podaný a čaká sa na rozhodnutie súdu, keďže ten má na vydanie rozhodnutia 30-dňovú lehotu.

 

Druhá možnosť je zapísanie vecného bremena na pozemkoch do katastra nehnuteľností. Usilujeme sa o to, aj keď  tento zápis má len informačnú funkciu, pretože vecné bremeno vyplýva priamo zo zákona o dráhach a nevyžaduje sa k nemu aj zápis do katastra. V tomto prípade je tiež návrh na zápis už podaný.

 

„Bohužiaľ, pán Božek použil na obštrukciu nášho návrhu overený trik, ktorý zjavne využíval pri podobných situáciách aj Marián Kočner a kataster v dôsledku nedobrej úpravy musí uprednostniť návrh na zápis zmeny vlastníctva pozemkov, ktorý účelovo podal tento pán a jemu spriaznené osoby,“ upozornil primátor Bratislavy, M. Vallo.

 

Treba zdôrazniť, že táto obštrukcia je v rozpore so záujmom majiteľov o primeranú náhradu, ktorý je mesto pripravené vysporiadať, nakoľko podľa zákona právo na primeranú náhradu za obmedzenie užívania nehnuteľnosti vzniká až zápisom zákonného vecného bremena, prostredníctvom záznamu do katastra nehnuteľností.

 

Tretia možnosť je zabezpečiť napojenie trate od obratiska v Karlovej Vsi do Dúbravky z inej meniarne, ktorú ale nateraz mesto nemá k dispozícii.

 

Posledná možnosť je, že vlastníci pozemkov zmenia postoj a umožnia bezproblémový prístup pracovníkov Dopravného podniku Bratislava, a. s. do meniarne na ich pozemkoch.

 

Pokiaľ sa podarí zrealizovať niektorú z uvedených 4 možností a budeme môcť vykonať potrebné merania a skúšky trakčného vedenia, môže byť električka spustená do niekoľkých pracovných dní od toho momentu. Toľko ešte bude trvať samotný povoľovací proces. Ak sa však žiadna zo štyroch možností nepodarí, električka do Dúbravky, bohužiaľ, spustená nebude.

 

„Domôcť sa spravodlivosti a verejného záujmu u nás stále nie je jednoduché, zvlášť keď aj zverejnená komunikácia človeka, ktorý nám bráni v spustení električky a jeho kontakty s Mariánom Kočnerom, o ktorých písal novinár Adam Valček zo SME nasvedčujú, že ešte stále dokáže fungovať v schéme, v ktorej cez obštrukcie bráni vydaniu potrebných rozhodnutí úradov. Mesto má nevysporiadaných tisícky metrov štvorcových pôdy pod komunikáciami a rôznymi zariadeniami z dôb minulých. Nemôžeme si dovoliť, aby na nich podobným spôsobom profitovali špekulanti, ako pán Božek,“ uzatvoril primátor hlavného mesta, M. Vallo.

Súvisiaci obsah

Komentáre