Mesto Bratislava vypísalo výberové konanie na riaditeľa/ku Metropolitného inštitútu Bratislavy


Úspešný kandidát/ka by mal rozvíjať a riadiť prácu inštitútu v oblasti prípravy a tvorby územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacích dokumentov, zabezpečiť pokračovanie nasadeného trendu v oblasti organizovania urbanistických a architektonických súťaží, rovnako ako zabezpečiť rozvoj participácie a participačných aktivít mesta pri tvorbe a rekonštrukcii verejného priestoru, mal by zastrešiť práce na príprave strategického dokumentu Plán Bratislava 2030 a iných koncepčných a strategických dokumentov.

Príkladmi úspešných uskutočnených alebo prebiehajúcich súťaží sú napríklad súťaž na projekt kúpeľov Grössling či Živé námestie, ktoré má zjednotiť spoločný priestor Námestia SNP, Kamenného námestia a Námestia nežnej revolúcie.  Obe súťaže boli medzinárodné aj v anglickom jazyku a s možnosťou zapojenia sa uchádzačov aj zo zahraničia. Metropolitný inštitút Bratislavy tiež pracoval na architektonickej súťaži promenády na Železnej studničke, bytového súboru s mestskými nájomnými bytmi na Terchovskej a tiež na podobe Komenského námestia, ktoré sa zmení na Komenského parčík.

 

Príkladmi ďalších projektov vo verejnom priestore, ktoré sa za dva roky podarilo zrealizovať, resp. rozpracovať, sú revitalizácia budovy horárne v areáli bývalých muničných skladov na Peknej ceste, ktorá bude opäť slúžiť ľuďom, revitalizácia rekreačného areálu na Malom Slavíne, vybudovanie parku v Karlovej Vsi, revitalizácia okolia pamätníka Daniela Tupého, vybudovanie dreveného plató a hmlovej fontány na Námestí republiky, voľné verejné sedenie v rámci projektu Sadni si! a ďalšie.

 

Z práce MIB vznikla tiež ucelená koncepcia Manifest verejných priestorov, ako by sa mali verejné priestory v meste rozvíjať a tvoriť, ktorá prináša jasné pravidlá pre jednotný a kompaktný vizuál verejných priestorov.     

 

Hľadáme lídra, ktorý bude viesť kreatívny a motivovaný tím ľudí, pričom veríme, že táto pozícia môže byť zaujímavá pre kandidátov/-ky tak zo Slovenska, ako aj zo zahraničia a so skúsenosťami zo zahraničia.

 

Prihlásiť sa je možné do 8.2.2021 (vrátane) e-mailom na vyberovekonania@bratislava.sk.

Celé  znenie inzerátu nájdete aj na

 https://bratislava.sk/sk/uradna-tabula/Filter/Detail?NoticeboardId=MAG00B0NO7B8%230&RecordId=14104 a na stránke Profesia.

Súvisiaci obsah

Komentáre