MMB ONLINE: STOP NUDE - Povedačky z múzea


Čo je dôležité vedieť o online programe POVEDAČKY Z MÚZEA? Vždy na konci týždňa, v piatok, pravidelne ateliér MMB publikuje nový príbeh historickej hračky z depozitára MMB s jej zaradením do doby, v ktorej vznikla. Nedeliteľnou súčasťou je presný návod na vyhotovenie papierovej verzie. Maketa hračky sa dá stiahnuť. Program začal 20. 3. 2020 v piatok na tému autíčka. Najbližší nový príbeh môžu návštevníci webovej stránky a Facebook očakávať už 27. 3. 2020 na tému bábiky atď.

Kde?
Na webovom sídle www.muzeum.bratislava.sk je umiestnený banner s mačkou Malvínou s nápisom STOP NUDE MÚZEUM ONLINE.
Alebo na Facebook @muzeummestabratislavy v časti príspevky https://www.facebook.com/pg/muzeummestabratislavy/posts/?ref=page_internal

Prečo?
Všetci sme viac doma, ako by sme si to predstavovali. Múzeum mesta Bratislavy spolu s ryšavou mačkou Malvínou vyhlasuje STOP NUDE a ponúka formou múzea online
program POVEDAČKY Z MÚZEA. MMB spolu s návštevníkmi dúfa, že zlý vírus sa odplazí ako prišiel a deti s rodičmi si vytvoria zatiaľ súkromné PAPIEROVÉ MÚZEUM.

Cieľom je, aby si deti skutočne hračky z papiera vyrobili a dokonca si ich zaevidovali ako zbierkové predmety v múzeu. Aj tento návod, ako si vytvoriť odborný katalogizačný lístok, je na internete. Pracovníčky múzea majú ambíciu vyvolať záujem o prácu v múzeu a získať budúcich múzejníkov z radov najmladšej generácie.
Špeciálne nápady na domácu zábavu sú do istej miery náhradou za pravidelné podujatia Ako sa hrali naši... , ktoré ako verejný program muselo MMB zastaviť.

Kontakt: PhDr. Beáta Husová
e-mail: beata.husova@bratislava.sk www.muzeum.bratislava.sk
facebook: @muzeummestabratislavy instagram: muzeum_mesta_bratislavy

Súvisiaci obsah

Komentáre