MÚZEUM MESTA BRATISLAVY ONLINE


Brány múzeí sa zatvorili a architektonicky vzácne objekty, zbierkové predmety MMB ostali opustené, bez obdivu návštevníkov. Akoby zdanlivo zastal čas...a zároveň nastal čas na založenie Blogu mmb.

Múzejníci neprestávajú pracovať ani v náročnej situácii. Spracovávajú nové zbierkové predmety, pripravujú ďalej nové výstavy, programy. Cez blog MMB virtuálne priblížia návštevníkom rôzne témy zo života múzea, o originálnych zbierkových predmetoch, o ich zachovávaní a uchovávaní, o zaujímavých udalostiach a výročiach z histórie Bratislavy, o výstavách, či programoch.

Všetky potrebné informácie záujemcovia nájdu na webovej stránke múzea - www.gmb.sk.

Súvisiaci obsah

Komentáre