Nový spôsob vymáhania nedoplatkov


Doba, za ktorú bolo možné doteraz zablokovať účet dlžníka bola od vzniku právoplatného exekučného titulu približne 6 týždňov. Odteraz sa budeme baviť v ideálnych prípadoch o niekoľkých minútach, čo vymáhanie nedoplatkov výrazne zefektívni.

Keďže týmto sa znížia aj náklady na exekúcie, mesto môže vymáhať aj nižšie nedoplatky a bude to ešte stále efektívne. Doteraz totiž iba náklady na poštovné pri vymáhaní dlhu od jedného dlžníka boli cca 40€. Odhadovaná výška financií, ktorú mesto môže získať naviac oproti stavu dnes je 0,5-1 mil. € ročne.

Mesto začne nedoplatky na miestnych daniach vymáhať v najbližších dňoch a preto prosíme občanov, aby v prípade, že si nevyzdvihli doručené zásielky, či už na pošte, alebo v svojich elektronických schránkach, skontrolovali, či nemajú voči hlavnému mestu podlžnosti a vyhli sa exekúcii na účtoch. V prípade, ak si občania potrebujú overiť, že nemajú na miestnych daniach nedoplatky, môžu kontaktovať oddelenie miestnych daní na spoločnej kontaktnej linke +421 259 356 111. Bližšie informácie o jednotlivých poplatkoch a kontakty, prostredníctvom ktorých si možno skontrolovať prípadné svoje nedoplatky, nájdete aj na týchto web stránkach:

Súvisiaci obsah

Komentáre