V Bratislave sa potvrdila silná prítomnosť britskej mutácie vírusu


Počas víkendového testovania v Bratislave sme zisťovali podiel britskej mutácie vírusu na pozitívne testovaných. Na všetkých odberových miestach v piatich rôznych lokalitách Bratislavy, ktoré zabezpečoval magistrát, sme našli takmer 50 pozitívnych prípadov. Všetkým týmto pozitívne testovaným ľuďom sme následne ponúkli možnosť pretestovať sa PCR testami. Na pretestovanie v utorok prišlo 28 ľudí. U jedného z nich PCR test nepotvrdil pozitivitu, to znamená, že bol falošne pozitívny pri testovaní Ag testom. Až u 23 ľudí zo zvyšných 27 bola zistená britská mutácia, čo predstavuje 85%.

Vzorka, ktorú sme kontrolovali, nie je veľká, ale zodpovedá skladbe spoločnosti. Testovaní boli v rôznych časoch, rozdielneho veku a tiež z viacerých odberových miest v rôznych mestských častiach, čo potvrdzuje, že nepochádzajú z jedného možného ohniska.

Je preto ešte dôležitejšie ako doteraz, aby sme boli obozretní, chránili sa a aby pozitívne testovaní ľudia prísne dodržiavali izoláciu a zabránili tak agresívnemu šíreniu vysokoinfekčnej mutácie vírusu. Pokiaľ z bezpečnosti a obozretnosti poľavíme, prítomnosť tejto mutácie môže vyvolať prudký nárast infikovaných, keďže sa šíri rýchlejšie, ako podoba vírusu z minulého roku.  

Ponúkame túto informáciu vedeckej komunite a epidemiológom, ktorí môžu z prezentovaných čísel vyvodiť odborné závery, aj vláde, aby s ňou pracovala pri ďalších svojich úvahách o plošnom testovaní a o otváraní škôl.

 

Chceme poďakovať Borisovi Klempovi, ktorý v Biomedicínskom centre SAV testy vykonal a Pavlovi Čekanovi (MultiplexDX), ktorý mestu poskytol špecifické testy na zisťovanie prítomnosti britskej mutácie. Prítomnosť mutácie tiež zisťovali prostredníctvom testov na kloktanie. Ďakujeme odborníkom za rady a usmernenia v novej situácii, ktorú britská mutácia vírusu prináša.

 

Súvisiaci obsah

Komentáre